RINO Zuid heeft geen winstoogmerk. Vanuit een gezonde bedrijfsvoering kan er in enig jaar een klein positief bedrijfsresultaat zijn. In juni 2013 heeft het bestuur van RINO Zuid besloten dat een eventueel positief bedrijfsresultaat gedurende vijf jaar ingezet zal worden op de versterking van de relatie tussen wetenschap en het werkveld, door opleiding en innovatie. Daartoe wordt het bedrijfsresultaat gestort in een wetenschapsfonds. De bijdragen uit dit fonds zijn bedoeld voor onderzoeks- en ontwikkelprojecten waarin praktijkinstellingen deelnemen, die een samenwerkingsovereenkomst hebben met RINO Zuid. Zo wordt er samengewerkt aan het versterken en verbeteren van de zorg.

RINO Zuid wil hierbij bijzondere aandacht geven aan de relatie tussen technologie en diagnostiek/behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg in brede zin. Om mee te werken aan de verbinding tussen technologie en zorg, is RINO Zuid lid van de Coöperatie Slimmer leven 2020,  een onderdeel van Brainport*  Zuid Oost Brabant.

Slimmer leven 2020
Een platform dat wetenschap, praktijk en markt met elkaar verbindt.

De samenleving verandert. Mensen worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. De vraag naar kwalitatieve, efficiënte en betaalbare zorg groeit. Technologie stelt ons in staat om vernieuwende eHealth-concepten te ontwikkelen die mensen de regie geven over hun eigen gezondheid, de kwaliteit van leven verbeteren en zorg goedkoper maken. Hierin anticiperen ook zorginstanties. Dat is precies waar de coöperatie Slimmer Leven 2020 zich sterk voor maakt: het aanmoedigen en ontwikkelen van technologische innovaties, die slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze maatschappij. 

Wetenschapsfonds en Slimmer leven 2020

Om de verbinding met de huidige activiteiten binnen RINO Zuid te waarborgen, dient toetsing plaats te vinden waar wel en waar niet in geparticipeerd gaat worden. De hoofdopleiders van RINO Zuid gaan deze rol op zich nemen. Voor ieder project waarin RINO Zuid participeert, kan dat een andere hoofdopleider zijn.

Als u meer informatie wilt over het wetenschapsfonds kunt u contact opnemen met Marrik van Rozendaal, MarrikvanRozendaal@Rinozuid.nl, directeur van RINO Zuid.

* Brainport met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier worden oplossingen bedacht voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.