Vermoedens van kindermishandeling

Signs of Safety wordt ingezet indien de veiligheid van een kind in het gedrang komt of bij (vermoedens van) kindermishandeling. ‘Het mooie van deze methode is dat we kinderen weer centraal zetten in hun leven, vertelt Lotte. We geven hen weer de regie, zodat de mensen om hen heen hun stem horen en van daaruit de zorgen kunnen laten verminderen. Ieder mens wil verbinding. Maar hoe breng je die verbinding weer tot stand? Met Signs of Safety ga je op zoek naar de mensen die van dit kind houden of hebben gehouden. Geen enkele ouder staat op in de ochtend met het idee: ik ga mijn kind schade toebrengen. Wanneer dit toch gebeurt is dat omdat ze nu niet anders kunnen of weten. Maar zij zijn wel verantwoordelijk voor hun kind. Samen met het netwerk. Er wordt niet voor niets gezegd ‘it takes a village to raise a child.’

Gecertificeerd Signs of Safety trainer/consultant en lid van Elia

Omdat je met kwetsbare kinderen en gezinnen die worstelen werkt vond Lotte het belangrijk om gecertificeerde Signs of Safety trainer en consultant te worden en daardoor als lid verbonden te zijn aan Elia. Elia is de moederorganisatie achter Signs of Safety en draagt zorg voor de -internationale- borging van kwaliteit van de Signs of Safety benadering en haar trainers en consultants. Hiermee zijn ze vastberaden om Signs of Safety verder te ontwikkelen, gebaseerd op wat goed werkt. Lotte verduidelijkt: ‘Met alle leden van Elia wereldwijd bespreken we vraagstukken, bijvoorbeeld over hoe we organisaties kunnen helpen om het effect van Signs of Safety te meten. Daarnaast reflecteer je op elkaars werkwijze en ben je zo’n 16 tot 24 uur per maand met je eigen ontwikkeling en die van Signs of Safety bezig.’

Signs of Safety Framework

Het Signs of Safety framework is de analyse die je met het kind, de ouders en het netwerk maakt om inzichtelijk te maken waar je zorgen over gaan, wat er goed gaat en wat iedereen wil zien om te zorgen dat het veilig genoeg is. Maar ook hoe je daar met elkaar kan komen. Enerzijds formuleer je een zorg en omschrijf je het gevaar, anderzijds ga je nadenken over wat veiligheid is voor dit kind in deze situatie. Daar maak je vervolgens een schaalvraag over, zodat je met elkaar kunt kijken waar je staat. Een volgende stap is kijken wie de mensen om het gezin heen zijn die al zorgen dat het beter gaat. En hoe kun je met deze mensen samenwerken om te komen tot een plan zodat het dagelijks leven van het kind dusdanig verandert dat het kind zich beter en geliefd voelt en mensen om zich heen heeft.

Afbeelding SofS.png

Manier van vragen stellen

Lotte: ‘Signs of Safety draait om omdenken, niet in hokjes denken en focussen op wat er wel goed gaat. Als behandelaar ben je snel geneigd om te kijken hoe je een probleem zo snel mogelijk op kunt lossen. Maar je moet je realiseren dat jij als behandelaar niet de oplossing bent, kunt zijn, je moet mensen om dit kind heen gaan vinden. Ik hoor ook terug van deelnemers: dat ze er zo trots op zijn om weer vanuit hun hart te werken: écht snappen waar deze vader of moeder vandaan komt. En vanuit een ander gezichtspunt het gesprek aangaan.’ Lotte haalt een mooi voorbeeld aan: ‘Er was een zaak waarbij de moeder van een jong gezin in de prostitutie werkt. In plaats van daar een mening over te hebben vroeg de behandelaar: hoe helpt het jou als moeder dat je dit vak hebt gekozen? De moeder gaf aan dat ze een goede intuïtie heeft en goed haar grenzen aan kan geven. Hiermee zet je iemand in zijn/haar kracht.’

‘Maar, dat is ook spannend. Je moet je moedig genoeg voelen om hiermee aan de slag te gaan. Dat is ook 1 van de voornaamste redenen om te focussen op wat wél werkt. Door een heel concreet plan te maken met antwoord op vragen als: wie komt ’s avonds langs? Wie controleert dit? Wat als het niet lukt? voel je je als behandelaar gerustgesteld. Een andere vorm is bewijs verzamelen. Zo werd een moeder waarvan de baby bij een pleeggezin was geplaatst en weer terug naar huis zal gaan, elke nacht via Facetime gebeld door de pleegmoeder. Bij elke voeding en elk huiltje, om zo te checken of de moeder wel wakker werd en alert was.’

Mooie ontwikkelingen door Corona

Corona heeft voor ontwikkelingen gezorgd die je anders niet zo snel zou bedenken. Zo werd er vaak gedacht dat de eindverantwoordelijke in de buurt van het kind moet wonen. Lotte haalt weer een voorbeeld aan: ‘bij een gezin in Amerika werd een tante uit Engeland de eindverantwoordelijke voor het veiligheidsplan. Ze notuleert, belt en zoomt om alle taken & verantwoordelijkheden te checken en bijvoorbeeld oma te vragen of ze wel op de afgesproken dag en tijd bij het gezin aanwezig was. Of een vader die heel snel agressief wordt en waar we alleen samen met een beveiliger op bezoek konden. Het bleek dat hij door de hogere frequentie maar kortere duur van online afspraken veel minder spanning ervaarde.’

Cursus Signs of Safety bij RINO Zuid

Deelnemers aan de cursus vinden het vooral fijn dat er gewerkt wordt met eigen zaken waar ze zorgen over hebben. ‘Met 3 à 4 medecursisten ga je de zaak analyseren, hierdoor voel je je heel erg gesteund en leer je op maat.’

Lotte verzorgt een basis- en verdiepingsmodule Sigsn of Safety bij RINO Zuid. In de basismodule ligt de focus op het concreet maken van wat is de zorg? Hoe ziet veiligheid eruit? En hoe kunt je mensen vinden (netwerk)? In de verdiepingscursus wordt uitgebreider ingegaan op veiligheidsplanning.

Meer weten?

Ga voor meer informatie over de module naar https://rinozuid.nl/aanbod/signs-safety/20210615/