Maaike Laurant is klinisch psycholoog-psychotherapeut en werkt als hoofdbehandelaar op FPA Coornhert in Vught. Daarnaast is ze praktijkopleider en waarnemend P-opleider bij Reinier van Arkel en praktijkopleider bij Burot3 in Tilburg.

Een achtergrond vol groei en studies
In oktober 1997 studeerde Maaike af als neuro- en revalidatiepsycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Met de komst van de nieuwe titel ‘GZ-psycholoog’ in 1998, wilde ze graag in aanmerking komen voor de overgangsregeling. In 1999 startte ze binnen de ouderenpsychiatrie van Reinier van Arkel en haalde ze in 2004 haar GZ-diploma. Maaike: “Het leuke aan de overgangsregeling was, dat ik mijn theoretische modules, bij uiteraard erkende opleidingsinstellingen, zelf mocht uitkiezen. Zo kon ik vakken volgen die minder voor de hand lagen maar me wel interesseerde en voor CGT ging ik bijvoorbeeld een paar weken naar Zwitserland. Tijdens de GZ-opleiding werd ik ook moeder van 2 zonen.”

Na een paar jaar werkzaam te zijn als GZ-psycholoog en de geboorte van een dochter, begon het toch weer te kriebelen en startte Maaike met de opleiding tot psychotherapeut. Aansluitend volgde ze de KP-opleiding. Maaike vertelt: “Door mijn vele jaren als opleidingsdeelnemer heb ik op veel verschillende werkplekken, binnen verschillende teams en met diverse cliënten mogen werken en leren. Die ervaringen samen zijn voor mij van grote meerwaarde geweest omdat dit me leerde dat elke hulpverlener, met de beste intenties en in samenwerking, iedere keer weer maatwerk probeert te leveren voor elke unieke cliënt.”

Energie in een complexe en dynamische werkplek
In 2015 begon Maaike als net afgestudeerde klinisch psycholoog op de afdeling forensische psychiatrie van Reinier van Arkel. Een complexe en dynamische werkplek, waar zorg en beveiliging samenkomen binnen zowel de justitiële kaders als de kaders van de geestelijke gezondheidszorg, in een tijdgeest waar stigmatisering op de loer ligt. “Dat spanningsveld waarbij we zoeken naar de juiste balans, daagt me iedere dag weer opnieuw uit en geeft me, mede door het samenwerken in een krachtig en creatief team, enorm veel energie. Ik geloof in verbinden, in kansen, in systemisch kijken en in een humane bejegening, waardoor samen werken aan een gezamenlijk doel, namelijk het opbouwen van een beter leven, mogelijk is. Als mensen weer in zichzelf en een toekomstperspectief kunnen geloven, voorkomt dat een terugval in delicten en problemen en wordt de maatschappij tegelijkertijd een stukje veiliger. Onze cliënten zijn stuk voor stuk naast dader vaak ook slachtoffer en bovenal mens met een eigen verhaal.”

Als ontzettend leuke tegenhanger, werkt Maaike daarnaast als (waarnemend) P-opleider en praktijkopleider bij BuroT3 in Tilburg en bij Reinier van Arkel. “Het is elke keer weer intrigerend en leerzaam om het persoonlijke ontwikkeltraject naar een zelfbewuste professional te volgen en mee vorm te kunnen geven.”

De nodige voetstappen in het gebouw van RINO Zuid
Zowel de opleiding tot psychotherapeut als klinisch psycholoog heeft Maaike bij RINO Zuid doorlopen. “Wat dat betreft heb ik al de nodige voetstappen in het gebouw gezet en ben ik bekend met de cultuur en hun visie op opleiden. Naast wat losse taakjes bij RINO Zuid representeerde ik de praktijkopleiders van de GZ-opleidingen in de opleidingscommissie en heb ik met Paul Gelissen van Markieza een eerste module gemaakt, waarin het thema ervaringsdeskundigheid en herstelgerichte zorg centraal staat.”

Steentje bijdragen aan vernieuwend onderwijs
“Momenteel is er een interessante fase aangebroken in ‘p-opleidingsland’. De roep om GZ-psychologen is groot en een perfecte aansluiting op de masteropleiding en snel ontwikkelende zorgpraktijk is van wezenlijk belang. Dit vraag om constante aanpassing en vernieuwing van onderwijs en aanbod. Met mijn voeten in de klei als behandelaar, in combinatie met waardevolle input en signalen van opleidingsdeelnemers vanuit mijn rol als zowel praktijkopleider als plaatsvervangend hoofdopleider, hoop ik hieraan mijn steentje bij te mogen dragen.”