Het besluit om te stoppen met EMDR onderwijs door aan de VEN gelieerde trainers hebben we niet lichtvaardig en ook niet over één nacht ijs genomen. Het is de uitkomst van een proces dat jaren heeft geduurd. Het begon in 2018 met ons besluit om ons te houden aan de Wet Normering Topinkomens waarin een absoluut maximaal uurtarief van 187 euro is vastgelegd. Als maatschappelijke organisatie in de zorg, waar gewerkt wordt met gemeenschapsgeld vinden we dat niet meer dan passend. De gesprekken met de Nederlandse EMDR Europe Trainers hebben lang geduurd. Daarin werd steeds duidelijker dat zij niet transparant willen zijn over de inzet van co-trainers/facilitators en dat ze daarbij niet de eigen kwaliteitscriteria naleven. De zelfverzonnen regels en stijl van opereren naar eenieder die zich niet conformeert heeft het laatste zetje gegeven.

Na vier jaar was de grens bereikt. EMDR is een waardevolle vorm van behandeling, maar opleiden daarvoor mag nooit een verdienmodel zijn voor een kleine groep mensen die zich hiermee verrijkt. Dat past niet bij de zorg in Nederland. Ook zonder VEN-accreditatie mag en kun je met een goede opleiding EMDR verantwoord toepassen. Dat wordt ook gewoon vergoed door zorgverzekeraars. Daarvoor heb je de VEN niet nodig. Wij gaan door met de EMDR basis- en verdiepingscursussen. Het liefst samen met een redelijke VEN en anders met een andere EMDR beroepsvereniging. Hoogwaardige opleidingen voor redelijke prijzen.

Marrik van Rozendaal