De afgelopen vijf jaar hebben de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) en de Academische Werkplaats Viveon samen met (zorg)organisaties van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten hun krachten gebundeld in het Netwerk Samen Kunnen Kiezen (NSKK). Het doel van dit netwerk was te komen tot een kwalitatief verbeterde ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van zelfbepaling en van basisbehoeften aan samen (verbondenheid), kunnen (competentie) kiezen (autonomie).

Op dinsdag 19 april van 16.00 tot 17.30 uur (online) organiseren we speciaal voor leden van RINO Premium een webinar waarin de opbrengsten van het onderzoek in het netwerk gedeeld worden. Tevens vindt een paneldiscussie plaats met mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals. 

Sprekers:

  • Prof.dr. C. Schuengel
  • Dr. N. Frielink
  • Drs. L. Heerkens
  • Panel met mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals. 

RINO Premium
RINO Premium is een bundeling van extra wetenschappelijke activiteiten en projecten, speciaal voor ons netwerk. RINO Zuid wil bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en praktijk en het versterken van de wetenschappelijke attitude van professionals. Dat doen we met RINO Premium. De activiteiten binnen RINO Premium zijn exclusief voor ons netwerk. Wil je bij dit (gratis) netwerk horen? Dat kan. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier voor het webinar. Meer informatie over RINO Premium vind je hier: https://rinozuid.nl/over-rino-zuid/rino-premium/.

Praktisch informatie

  • Via onderstaande knop kun je je aanmelden voor het webinar. Je ontvangt vervolgens een week vantevoren een e-mail met een link naar de Zoomsessie en aanvullende informatie.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het webinar
  • Accreditatie is aangevraagd bij FGZPT, NVP en NIP