De positieve gedragstherapie gaat uit van de kracht van cliënten, waardeert kleine stapjes in het proces en kent een positieve toon die stimulerend is en motiveert tot verandering. In dit webinar vertelt Nicole over haar onderzoek waarin ze ervaringen van cliënten met de positieve en traditionele cognitieve gedragstherapie heeft vergeleken. Nicole legt uit wat positieve CGT is en wat het inhoudt. Met concrete voorbeelden uit de praktijk. Ze neemt je mee in de houding van de therapeut in positieve CGT en bespreekt vragen die tijdens supervisie opkwamen. Daarnaast licht ze haar onderzoek kort toe en laat zien wat cliënten vonden van de focus op positieve emoties en betere momenten. Deelnemers gaan dus met kennis over een positieve CGT naar huis maar steken mogelijk ook wat klinische vaardigheden op.

Meer weten?

Het boek van Nicole en Fredrike is in het Nederlands en Engels beschikbaar en bevat protocollen voor individuele en groepsbehandeling met positieve CGT:

RINO Premium
RINO Premium is een bundeling van extra wetenschappelijke activiteiten en projecten, speciaal voor ons netwerk. RINO Zuid wil bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en praktijk en het versterken van de wetenschappelijke attitude van professionals. Dat doen we met RINO Premium. De activiteiten binnen RINO Premium zijn exclusief voor ons netwerk. Wil je bij dit (gratis) netwerk horen? Dat kan. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier voor het webinar. Meer informatie over RINO Premium vind je hier: https://rinozuid.nl/over-rino-zuid/rino-premium/.

Praktisch informatie

  • Via onderstaande knop kun je je aanmelden voor het webinar. Je ontvangt vervolgens een week vantevoren een e-mail met een link naar de Zoomsessie;
  • Deelname is gratis.

Winnaar onderzoeksprijs 2022
Nicole Geschwind won in 2022 de RINO Zuid onderzoeksprijs. Een prijs waarmee we het belang onderstrepen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Nicole Geschwind, assistent professor aan Maastricht University won de eerste prijs voor haar onderzoek Positivity pays off: Clients’ perspectives on positive compared with traditional cognitive behavioral therapy for depression.