Mental imagery, of non verbaal denken, heeft een grotere impact op emotie en gedrag dan denken in woorden. Hierop gebaseerd zijn er verschillende studies die bestaande CGT protocollen hebben aangepast door imagery technieken toe te voegen. Zo is de behandeling van angst en trauma verbeterd door ImRS maar ook EMDR bijvoorbeeld toe te voegen.

Karin: ‘Mijn onderzoeken hebben geprobeerd te onderzoeken hoe de CGT-behandelingen voor mensen met een bipolaire stoornis, en in vervolgonderzoek ook voor mensen met psychotische klachten, te verbeteren door Imagery technieken toe te voegen. Dit hebben we gedaan door onderzoek te doen naar de werkingsmechanismen maar ook door onderzoek te doen naar CGT behandelingen met een imagery focus.’

‘We gebruiken een zelf ontwikkelde vragenlijst om imagery aspecten te vergelijken in verschillende patiëntgroepen. Daarnaast hebben we een imagery focussed cognitieve therapie ,ontwikkeld door Emily Holmes, onderzocht bij mensen met een bipolaire stoornis en deze vergeleken met psychoeducatie (de standaard behandeling). Vervolgens zijn we dit ook bij mensen met auditieve hallucinaties aan het onderzoeken. We onderzoeken ook de samenhang van imagery, angst en klachten door de tijd heen om meer zicht te krijgen op de werkingsmechanismen en ontwikkelden op basis hiervan een model.’

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op www.sciencedirect.com.

RINO Premium
RINO Premium is een bundeling van extra wetenschappelijke activiteiten en projecten, speciaal voor ons netwerk. RINO Zuid wil bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en praktijk en het versterken van de wetenschappelijke attitude van professionals. Dat doen we met RINO Premium. De activiteiten binnen RINO Premium zijn exclusief voor ons netwerk. Wil je bij dit (gratis) netwerk horen? Dat kan. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier voor het webinar. Meer informatie over RINO Premium vind je hier: https://rinozuid.nl/over-rino-zuid/rino-premium/.

Praktisch informatie

  • Via onderstaande knop kun je je aanmelden voor het webinar. Je ontvangt vervolgens een week vantevoren een e-mail met een link naar de Zoomsessie;
  • Deelname is gratis.