Andere dingen dus, andere interventies, op een andere manier, op een andere plek, met andere vastlegging en met andere partners. Alles anders dus. RINO Zuid is bezig met het ontwikkelen van een leergang met de naam “De nieuwe professional”. Ja beste gedragswetenschappers, jullie zullen er aan moeten gaan geloven. ZMTWD (zal mijn tijd wel duren) HWWO (het waait wel over). Ga je gang. De veranderingen in de zorg gaan zo snel dat je met ZMTWD en HWWO binnen een paar jaar achterloopt en dus verouderd bent. Exit!  Ik ben inmiddels bezig met het opzetten van een innovatiegroep met externe professionals die aan deze veranderingen een bijdrage willen leveren. Ik heb al namen en wil er nog meer. Dus weet dat het niet overwaait en snap dat het je tijd niet zal duren. Meld je aan : mvanrozendaal@rinozuid.nl  Dan gaan we voor de zomer kijken hoe we de GZ-zorg kunnen vernieuwen.