Voor de komende 3 weken (tot en met 23 oktober) wordt de norm weer online onderwijs. Deze maatregel gaat vanaf vandaag 18.00 uur in. In uitzonderlijke situaties kan fysiek onderwijs worden overwogen.

Het streven is om na 23 oktober terug te gaan naar de huidige situatie waarbij startdagen voor nieuwe opleidingsgroepen en 1 lesdag per module van de BIG-opleidingen en POH-ggz in ons opleidingscentrum plaatsvinden. Voor nascholing plannen we naar behoefte fysieke bijeenkomsten in. Uiteraard is dit afhankelijk van de voorschriften van het RIVM.

Indien je in de periode tot en met 23 oktober fysieke lessen zou verzorgen bij RINO Zuid nemen we op korte termijn contact met je op. Indien je in de periode tot en met 23 oktober fysieke lessen zou volgen bij RINO Zuid hou dan Leerrijk goed in de gaten, hier plaatsen wij updates ten aanzien van de lessen.

Opvolgen Coronarichtlijnen
RINO Zuid heeft geprobeerd haar pand zo Coronaproof mogelijk te maken. Helaas merken we dat niet iedereen zich aan de aangegeven richtlijnen houdt, met name buiten de leslokalen. Het opschalen van fysiek onderwijs in de toekomst is alleen mogelijk als iedereen hierin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

Ervaringen deelnemers
Omdat we het belangrijk vinden om te weten hoe deelnemers ons onderwijs ervaren wordt elke module geëvalueerd. Het weer kunnen ontmoeten en fysiek oefenen van vaardigheden wordt vooral als prettig ervaren. Na kwartaal 2 kregen al onze opleidingen samen een 7,9. Een mooi cijfer, maar het kan natuurlijk altijd beter. Voornamelijk de communicatie in de afgelopen periode wordt aangegeven als verbeterpunt, hier gaan we uiteraard mee aan de slag.

Blended onderwijs bij RINO Zuid
Net als onze docenten en deelnemers kijken ook wij er weer naar uit om elkaar te ontmoeten. Door Corona hebben we een periode de omslag naar 100% online onderwijs moeten maken. We ontdekken nu welke mogelijkheden en onmogelijkheden dit biedt en deze bevindingen willen we meenemen in het onderwijs van de toekomst. Dit zal bestaan uit een uitgebalanceerde blend van contactonderwijs, online onderwijs en praktijkleren.