Na de zomervakantie willen we in beperkte mate fysiek onderwijs gaan verzorgen. Hiervoor zullen we de nodige maatregelen treffen. Denk hierbij aan de 1,5 meter regel, aangeven van looproutes, de inrichting van lokalen wijzigen en het treffen van hygiëne maatregelen. In verband met het grote aantal deelnemers bij RINO Zuid willen we wel benadrukken dat een groot deel van de lessen nog steeds online zal plaatsvinden.

De RIVM richtlijnen geven aan dat de regels voor het hoger onderwijs pas versoepeld worden na onderzoek daarnaar. Daar zullen we ons aan houden, daarom zal er vóór de zomervakantie geen fysiek onderwijs gegeven worden. De uitkomsten van dit onderzoek nemen we uiteraard mee in de voorbereidingen op het hervatten van (beperkt) fysiek onderwijs na de zomervakantie.