Omdat we verwachten dat we in ieder geval tot 1 juni 2020 alternatieve online leeractiviteiten aan moeten bieden houden we alle betrokkenen die in deze periode lessen geven of volgen bij RINO Zuid op maandag en donderdag per e-mail op de hoogte. Updates over modules worden via Leerrijk gecommuniceerd (dit geldt niet voor nascholingen, deze worden enkel per e-mail gecommuniceerd).

Ons streven blijft om voor elke module alternatieve leerwijzen te organiseren om zo studievertraging te voorkomen. Hiervoor is afgelopen periode intensief gebruik gemaakt van Zoom, een app waarmee online lesgeven mogelijk wordt gemaakt. Bij vragen en problemen hierover kun je terecht bij ons Zoomteam door een e-mail te sturen naar opleiding@rinozuid.nl. We gaan dan direct voor je aan de slag.

Alle hoofdopleiders accorderen steeds de alternatieve invulling voor de lessen (indien van toepassing). Inmiddels hebben we ook contact met de opleidings- en examencommissie om ervoor te zorgen dat de geboden alternatieven aan de gestelde eisen voldoen.