BIG-opleidingen
Indien zowel een docent als de groep, toch de voorkeur geven aan fysiek onderwijs, dan kan hiervoor een verzoek ingediend worden bij de opleidingsmanager. Graag horen we dit minimaal 3 werkdagen voor de lesdag van zowel de docent als de groepsvertegenwoordiger, zodat we hier in de planning rekening mee kunnen houden. Bij alle modules waar geen sprake is van een vaste groep, zoals keuzemodules, wordt met de docent afgestemd of op basis van didactische redenen fysiek onderwijs wenselijk is.

Nascholing
Omdat er bij de POH-ggz opleiding en nascholingsmodules geen groepsvertegenwoordiger is, wordt daar met de docenten afgestemd of fysiek onderwijs wenselijk is.

Hybride onderwijs
Onderwijskundig blijven we geen voorstander van hybride onderwijs. We streven dan ook na om hybride onderwijs zo snel als kan af te bouwen omdat we merken dat dit het onderwijs en leerproces kan belemmeren. Tot die tijd kun je fysiek aangeboden lessen online bijwonen bij corona-gerelateerde klachten en/of situaties.

Maximaal aantal deelnemers

De 1,5 meter maatregel blijft een dringend advies. Daarom geldt er een maximum aantal aanwezigen voor onze locaties in Eindhoven en Maastricht. Bij fysieke lessen wordt de lunch uiteraard coronaproof aangeboden.

Basisregels

Bij onderwijs op locatie willen we je vragen de volgende basisregels in acht te nemen:

  • Draag een mondkapje bij verplaatsing
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Schud geen handen, was je handen vaak en goed en hoest en nies in je elleboog
  • Blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten

Vragen
Heb je vragen over ons beleid, neem dan vooral contact op met je contactpersoon bij RINO Zuid.

We hopen je snel weer te ontmoeten!