BIG-opleidingen
Indien zowel een docent als de groep in specifieke situaties, tóch de voorkeur geven aan (beperkt) fysiek onderwijs, dan kan hiervoor een verzoek ingediend worden bij de opleidingsmanager. Graag horen we dit minimaal 3 werkdagen voor de lesdag van zowel de docent als de groepsvertegenwoordiger, zodat we hier in de planning rekening mee kunnen houden.

Nascholing
Omdat er bij de POH-ggz opleiding en nascholingsmodules geen groepsvertegenwoordiger is, wordt daar met de docenten afgestemd of fysiek onderwijs wenselijk is.

Hybride onderwijs
Onderwijskundig blijven we geen voorstander van hybride onderwijs (waarbij dus een deel van de groep fysiek en een andere deel online aanwezig is). Indien gekozen wordt voor fysiek onderwijs, kun je deze les online bijwonen bij corona-gerelateerde klachten en/of situaties.

Informele bijeenkomsten
Regelmatig ontvangen we het verzoek of het mogelijk is om bijvoorbeeld een diploma-uitreiking fysiek te organiseren. Uiteraard begrijpen we deze vraag heel goed. Maar in deze bijzondere omstandigheden, waarbij de meningen en wensen heel divers zijn, kunnen wij niet aan alle individuele wensen voldoen. Daarbij is ook bijvoorbeeld de horeca vooralsnog gesloten, evenals evenementen in de cultuursector. Bovendien staat de kwaliteit van leren voorop, daarom hebben de primaire processen uiteraard voorrang op feestelijke bijeenkomsten.

Vragen
Heb je vragen over ons beleid, neem dan vooral contact op met je contactpersoon bij RINO Zuid.

We hopen elkaar snel weer te ontmoeten!