Verzoek tot fysiek onderwijs
We zien het aantal afmeldingen voor fysiek onderwijs vanwege corona-gerelateerde redenen snel toenemen. Mocht zowel een docent als de groep tóch de voorkeur geven aan het reeds geplande fysiek onderwijs, dan kan hiervoor een verzoek ingediend worden bij de opleidingsmanager. Graag horen we dit minimaal 3 werkdagen voor de lesdag van zowel de docent als de groepsvertegenwoordiger, zodat we hier in de planning rekening mee kunnen houden.

Bovenstaande geldt voor de BIG-opleidingen. Omdat er bij de POH-ggz opleiding en nascholingsmodules geen groepsvertegenwoordiger is, wordt daar met de docenten afgestemd of fysiek onderwijs toch wenselijk is.

Onderwijskundig blijven we geen voorstander van hybride onderwijs (waarbij dus een deel van de groep fysiek en een andere deel online aanwezig is). Dit kan dan ook alleen bij aantoonbaar corona-gerelateerde klachten. Het uitgangspunt blijft dat deelnemers bij een gemiste les een vervangende opdracht krijgen.

In deze bijzondere omstandigheden, waarbij de meningen en wensen heel divers zijn, kunnen wij niet aan alle individuele wensen voldoen. We doen zeker ons uiterste best het onderwijs door te laten gaan, waarbij de kwaliteit van leren het belangrijkste doel is.

Vragen
Heb je vragen over ons beleid, neem dan vooral contact op met je contactpersoon bij RINO Zuid.