Om de fysieke lessen goed en veilig te kunnen organiseren en de 1,5 meter maatregel aan te kunnen houden streven we naar 2 fysieke lesdagen per module van 30 uur (of naar rato bij andere uren). Vooralsnog geldt dit voor de periode tot en met december 2021. Let op: de nu afgegeven planning is nog onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom corona, eind augustus ontvang je de definitieve planning. Daarnaast blijven we de basisregels vanuit de Rijksoverheid volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie.

  • Was vaak en goed je handen
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen • RINO Zuid besteedt extra aandacht aan de ventilatie

In week 35 volgt aanvullende informatie en het coronaprotocol volgens de laatste richtlijnen, zodat we in september goed van start kunnen gaan. Heb je in de tussentijd vragen stuur dan een e-mail naar opleiding@rinozuid.nl.

Geniet van de zomer en tot ziens in september.