Onze aanpak
Om de fysieke lessen goed en veilig te kunnen organiseren en de 1,5m maatregel aan te kunnen houden streven we naar 2 fysieke lesdagen per module van 30 uur (of naar rato bij andere uren). Vooralsnog geldt dit voor de periode tot en met december 2021. Uitgangspunt hierbij is 100% aanwezigheid van deelnemers op alle fysieke lesdagen. Alleen indien er sprake is van corona gerelateerde klachten wordt hybride onderwijs overwogen. Dit besluit is aan de onderwijsmanager en de hoofdocent. Bij afwezigheid is het uitgangspunt dat er een vervangende opdracht gemaakt wordt.

Afstemming online vs. fysiek
Welke dagen fysiek en welke dagen online zijn, stemmen we af met de hoofd- en moduledocenten. Hierbij kijken we vooral naar welke lessen uit didactisch oogpunt het beste fysiek gegeven kunnen worden. We willen de ontmoetingen zo goed mogelijk benutten. Per opleiding wordt tenslotte ook bekeken welke evenementen, zoals startdagen en diploma-uitreikingen, weer fysiek kunnen plaatsvinden.

Project ‘Dynamisch leren’
De didactische doorontwikkeling van modules vindt plaats binnen het project ‘Dynamisch leren’ en staat dus los van deze coronamaatregelen. Vanuit dit project kan elke docent hulp krijgen bij het ontwerpen en vormgeven van een dynamische mix van online en fysiek onderwijs. Je kunt daarvoor contact opnemen met jouw contactpersoon bij RINO Zuid of met maaikevanderloon@rinozuid.nl.

Deelnemers die hierin graag vanuit hun perspectief willen meedenken, zijn ook van harte uitgenodigd.

Aanvullende informatie
Per opleiding en groep zal er de komende weken specifiekere informatie volgen. Heb je in de tussentijd vragen stuur dan een e-mail naar opleiding@rinozuid.nl.

Geniet van de zomer en tot ziens in september.

Marrik van Rozendaal