Volgens van Rozendaal is de behoefte aan modulair onderwijs ontstaan door de differentiatie van het werkveld. Vroeger waren cursisten allemaal werkzaam voor grote ggz-instellingen. Nu is dat anders. “Tegenwoordig kom je steeds meer gz-psychologen tegen in ziekenhuizen, de ouderenzorg of instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking”, aldus Rozendaal tegen het tijdschrift.

Daar komt volgens Embregts nog bij dat de BIG-opleidingen graag competentiegericht willen opleiden. Dat veronderstelt een op maat gemaakt lespakket voor cursisten. Niet iedereen heeft immers dezelfde competenties in huis.

Sistermans benadrukt dat een vaste en vertrouwde onderwijsgroep van een blijvend belang is: “De verplichte modules volgen cursisten nog steeds in een vaste groep (…) want deel uitmaken van een vaste groep kan voor cursisten heel stimulerend werken.”

Ook de professionele attitude van hulpverleners was onderwerp van gesprek. Lees het hele interview in de laatste editie van GZ-psychologie.