Jako: “De huidige MBO- en HBO-opleidingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid zijn voornamelijk gericht op de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen GGZ en aan GGZ gerelateerde zorginstellingen. De bewustwording van de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid dringt steeds meer door in andere sectoren van de maatschappij. Ons doel is om ervaringsdeskundigen beter voor te bereiden en op te leiden voor werkzaamheden binnen een sociaal wijkteam of bijvoorbeeld een huisartsen-praktijkondersteuning. Om dit te bereiken zijn we met een aantal toonaangevende sleutelfiguren/organisaties bij elkaar gekomen om te onderzoeken welke kennis, houdingsaspecten en vaardigheden hiervoor (extra) aandacht behoeven. Hieruit is de inhoudelijk opzet voor de opleiding Ervaringsdeskundige in de Basis GGZ en het Sociaal Domein ontstaan. We hebben ervoor gekozen de opleiding te baseren op 'Positieve Gezondheid' van Machteld Huber, omdat deze definitie naadloos aansluit bij het gedachtegoed van ervaringsdeskundigheid, waarin het niet draait om het 'genezen' van een aandoening, maar veel meer om het leren omgaan met dat wat jou in je leven overkomt en uit balans haalt.”