Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is ontwikkeld vanuit de vraag waarom er zoveel lijden in de wereld is. Toen ik mij in ACT verdiepte, ontdekte ik dat ik het ontstaan van vaste patronen en emotionele pijn, het leven zelf dus, werkelijk kon begrijpen. Sindsdien heb ik mij continu verder verdiept in ACT en heeft ook mijn eigen leven meer koers. Samen met EMDR is ACT mijn voornaamste behandelwijze geworden.

Het streven naar een vol en rijk leven, waarin je mag zijn wie je bent en kunt doen wat je werkelijk wil doen, is altijd de leidraad in mijn behandelingen. Veiligheid, gelijkwaardigheid en acceptatie van mijn cliënt zoals die is, zijn hierbij de basis van de therapeutische relatie. Alles staat of valt daarmee.

Procesgericht: Samen op avontuur
ACT is een contextuele gedragswetenschap. Het is gericht op gedragsverandering, op eigenaarschap van je leven. Dat begint met inzicht in patronen en anders leren omgaan met gevoelens en gedachten. We kunnen pas begrijpen waarom we doen wat we doen als we de functie en betekenis begrijpen van ons gedrag op dat moment. Aan de basis hiervan ligt RFT (Relational Frame Theory).

Je neemt je cliënt als het ware mee op avontuur en onderzoekt samen hoe zijn of haar patronen werken en waarom. Want gedrag is altijd logisch verklaarbaar. Hierbij is de leergeschiedenis essentieel: ‘wat is er gebeurd in jouw leven waardoor je nu deze betekenis geeft aan deze situatie’? Bijvoorbeeld: een cliënt is heel erg bang om te falen op zijn werk. Hij doet altijd keihard zijn best. De betekenis hiervan voor hem is: ‘erbij willen horen’. Keihard zijn best doen is een oude strategie om niet buitengesloten te worden. Toen was het heel helpend, dus het is logisch om het zo te blijven doen. Maar nu werkt het niet meer en raakt hij er overspannen van. Dat laatste (de werkbaarheid) help je je cliënt in te zien.

De basis van ACT is het functionele model. Dit in tegenstelling tot wat veel mensen denken, de Hexaflex. De meeste ACT opleidingen zijn gebaseerd op het hexaflex model, waarbij de zes componenten de pijlers zijn voor de behandeling. Het procesgericht werken zit ‘m in erin dat je werkt vanuit het functionele model: elk gedrag heeft een functie in een context. Hiermee zijn je analyses nauwkeurig en specifiek, waardoor je gericht en op maat kunt werken met je cliënt.

In deze module komen zowel het procesgericht werken (het functionele model) als de componenten van de hexaflex aan bod. Zodat je begrijpt hoe de processen werken én je ondertussen ook gereedschap krijgt wat je leert inzetten.

De therapeutische relatie als landingsbaan
ACT is een ervaringsgerichte therapievorm, dat wil zeggen dat deze gericht is op het contact maken met je binnenwereld (je ervaringen). Als een cliënt opeens overspoeld wordt door angst, dan zeg ik bijvoorbeeld: “waar zit de angst in je lijf? Merk maar op, het is OK”. Daarbij ben je als therapeut het essentiële instrument, en is de relatie met je cliënt de landingsbaan. Leren werken met hoofd én hart, werkelijk verbinding maken met je cliënt, vraagt ook iets van ons als therapeut. Daarom werk je in deze module ook met jezelf, zoveel als je bereid bent te doen. Daarbij zijn we gelijkwaardig aan onze cliënten; we hebben allemáal onze negatieve patronen, onze issues en onzekerheden.

Over Frederike als docent

Op deze manier mijn kennis en ervaring doorgeven is voor mij hartverwarmend. Met jezelf aan de slag gaan is een belangrijk onderdeel in deze therapievorm. Daar is moed, vertrouwen en een veilige sfeer voor nodig. Die probeer ik te creëren door me kwetsbaar op te stellen en door mijn accepterende, open, niet oordelende houding. Je bepaalt als cursist steeds zelf je grenzen en hoe je daarmee om gaat. Mijn motto is: ‘jij bent OK en alles is OK’.

Een cursus ACT bij Frederike volgen? Kijk hier voor meer informatie.