Wetenschappelijk onderzoek naar de vroege kindertijd
Op welke manier leiden onze stressvolle samenleving en het ontbreken van een gedeelde opvoedideologie tot het ontstaan van psychische aandoeningen? Het boek, geschreven door prof. dr. Jan Derksen, begint bij het moment waarop in de intieme relatie de wens opkomt een kind te krijgen. Alle ontwikkelingsstappen die hierna volgen, worden aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, theorievorming en klinische praktijkervaring onder de loep genomen.

Het boek van Derksen is een vanuit het wetenschapsfonds van RINO Zuid gefinancierd project. Dit fonds zetten we in om de relatie tussen de wetenschap en het werkveld te versterken. Met de subsidie van RINO Zuid kon een team specialisten gedurende het traject ondersteunen met het verzamelen, evalueren en beschikbaar maken van wetenschappelijk onderzoek naar de vroege kindertijd. Hulpverleners worden met dit boek voorzien van praktische handvatten en tips om een nieuwe werkwijze toe te passen in de praktijk.

Modules op het gebied van opvoeden 2.0
Onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Jan Derksen, verzorgt psychotherapeut en GZ-psycholoog Mia Frumau diverse opleidingsmodules binnen het thema opvoeden 2.0. Op 12 september bieden we de module Spelend leren mentaliseren aan en op 31 oktober start de cursus Preventie psychische aandoeningen met opvoeden 2.0. Voor deze twee modules kunt u zich nog inschrijven. Dus wees er op tijd bij!