We vinden het belangrijk om hier aan te blijven voldoen. Daarom wordt ons beleid met betrekking tot intieme relaties als volgt aangevuld:

“Als er op enig moment voorafgaand of tijdens de opleiding, sprake is of was van een andere dan professionele relatie tussen een opleidingsdeelnemer en een docent, supervisor, praktijkopleider, werkbegeleider of andere persoon die betrokken is vanuit de opleiding van de deelnemer, dan maken beiden hiervan onverwijld per e-mail melding aan de opleidingsmanager van de opleiding. Deze zal, waar nodig in overleg met de hoofdopleider, beoordelen of deze relatie in het kader van de opleiding geoorloofd is en een besluit nemen of deze relatie binnen de opleiding toegestaan kan worden om een objectief en veilig leerklimaat te garanderen.

Onder een andere dan professionele relatie wordt in ieder geval verstaan één van de volgende situaties; Er is of was sprake van:

  • Familie of bloedverwantschap in de eerste, tweede of derde graad,
  • een liefdes-/seksuele relatie,
  • samenwonen op hetzelfde woonadres,
  • een samenlevingsovereenkomst, geregistreerd partnerschap of huwelijk,
  • een afhankelijkheidsrelatie tussen de opleidingsdeelnemer en docent/supervisor /werkbegeleider/praktijkopleider in welke vorm dan ook.

Deze aanvulling zal terug te vinden zijn in onze algemene voorwaarden voor de BIG-opleidingen en nascholing en de arbeidsovereenkomsten met docenten.

Vertrouwenspersonen

RINO Zuid heeft twee vertrouwenspersonen die je kunt benaderen wanneer je als medewerker, docent, praktijkopleider of opleidingsdeelnemer van RINO Zuid te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen. Karin heeft 2 jaar gewerkt bij RINO Zuid. Aad is tevens gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Het is uiteraard aan jou welke vertrouwenspersoon je wilt benaderen.

Karin Mooren
Telefoonnummer: 06-38335380
E-mail: k-mooren@home.nl

Aad Schoenmakers
Telefoonnummer: 06-46052901
E-mail: aad@mensenwerkcoaching.nl