Grote variëteit
We hebben er bewust voor gekozen om de relaties ‘aan tafel’ zo divers mogelijk te houden. Zo waren er onder andere genodigden van GGZ instellingen, universiteiten, gezondheidscentra, woningbouwcoöperaties, verslavingszorg, huisartsenposten en een aantal kleine zelfstandigen op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg. We hebben bovendien kleine groepen geformeerd om ervoor te kunnen zorgen dat we echt in gesprek konden gaan en iedereen de kans kreeg aan het woord te komen.

Hoe zat het ook alweer?
Even terug naar het begin. De toekomsttafels vormen een van de ingrediënten voor het strategisch plan dat RINO Zuid iedere vijf jaar opstelt. De andere ingrediënten zijn een enquête onder deelnemers en docenten en het visitatierapport van onze opleidingen. Eind september van dit jaar volgt hieruit het strategisch plan 2018-2022.

Zo doen wij dat!
Met terugkerende thema’s, maar steeds verschillende groepen kreeg iedere toekomsttafel een heel andere dimensie. Overeenkomstig waren de relaxte sfeer en de waardering voor de aanpak. Tijdens het voorstelrondje en de daaraan gekoppelde vraag wat je triggerde om aanwezig te zijn antwoordde een van de aanwezigen: “Ik ben hier omdat ik verwacht dat RINO Zuid het zo doet. Zo doe jij dat! (richting Marrik van Rozendaal, directeur van RINO Zuid). RINO Zuid werkt nu eenmaal vanuit de praktijk en dat doen jullie nu ook weer.” Zoals u zult begrijpen hebben we dit opgepakt als een compliment. Een ander gaf aan blij verrast te zijn met de brede groep aanwezigen. “Heel herkenbaar eigenlijk, want bij RINO Zuid kun je breed denken.” In de pocket! De avond kon voor ons eigenlijk al niet meer stuk.

Kwaliteit voorop
Na een uur lang discussiëren over het effect van digitalisering op de professional van de toekomst en de rol van big data bleek dat de tijd ons ingehaald had en we het derde thema moesten laten voor wat het was. Ook hier kiezen we graag voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Tijdens de andere twee toekomsttafels zijn we gelukkig wel bij thema drie aanbeland. Input genoeg dus.

Voor herhaling vatbaar
De opzet van de toekomsttafels is zeker voor herhaling vatbaar. Samen met de binnen gekomen enquêteresultaten en het visitatierapport van onze opleidingen kunnen we aan de slag met het opstellen van de strategische plannen voor de komende vijf jaar. U hoort van ons!