Hiermee geeft RINO Zuid blijk van waardering voor Theo Franken zijn loyaliteit, betrokkenheid en zorgvuldigheid. Hij doet actief mee met projecten als Competentie Gericht Opleiden, nieuwe didactische vormen en zet in op hoge kwaliteit van het begeleidingsteam.

Van harte gefeliciteerd met de prijs.