De samenwerking met ervaringsdeskundigen is steeds meer verankerd. De integratie van e-health heeft een vlucht genomen, afbouw van medicatie wordt actief gemonitord.

Op dinsdag 10 januari 2017 organiseert RINO Zuid een symposium in samenwerking met Markieza.

Markieza “academie herstel en ervaringsdeskundigheid” en RINO Zuid gaan hun krachten bundelen. Wij gaan actief de dialoog aan. Hoe gaan we academische wetenschap en ervaringskennis verbinden en vertalen. Dit kan alleen in dialoog met elkaar en met ons netwerk.