Alliantie

De afgelopen jaren is de roep om ‘bewezen effectieve behandelingen’ luid geworden. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat niet alleen technieken of interventies belangrijk zijn voor succesvolle zorg maar dat zogenaamde ‘algemeen werkzame factoren’ minstens zo belangrijk zijn. Daarbij speelt de alliantie tussen een professional en de cliënt (en cliëntsysteem) een zeer belangrijke rol. De alliantie omvat zowel de emotionele band tussen professional en cliënt, als de overeenstemming tussen beiden over de doelen (en verantwoordelijkheden) van de geboden zorg.

Alliantie beperkt zich echter niet tot de hulpverleningsrelatie, maar heeft ook betrekking op de interactie tussen professionals en collega’s, leidinggevenden, beleidsmedewerkers enzovoort. Het is geen magisch proces maar het gaat bij alliantie om algemeen menselijke en professionele interpersoonlijke processen, die echter nog bij lange na niet volledig in kaart gebracht zijn. Een groot aantal zeer relevante vragen staan nog open, zoals de vraag wat er nu exact gebeurt in termen van alliantievorming wanneer mensen elkaar tegen komen? Welke microprocessen spelen er die bijdragen aan een goede alliantie? Is het vermogen om goede allianties aan te gaan aan te leren?


Programma

13.15 uur Ontvangst
Brigite van Haaften - Alliantie: een maatschappelijk perspectief
Steven Pont - de (ontwikkelings-)psychologie en de systeemtheorie
15.00 uur Pauze
Prof. Ron Scholte - Hoofdopleider opleiding Orthopedagoog Generalist
Marrik van Rozendaal - Afscheid Paul Termaat
Hapje en drankje
18.30 uur Einde bijeenkomst


Brigite van Haaften
Birgite studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden en Strategie, Innovatie & Governance bij de TiasNimbas Business School. Ze had jarenlang een eigen pedagogische praktijk. In 1999 werd Van Haaften lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor het CDA. In 2006 werd ze gedeputeerde met de portefeuille Jeugd, Cultuur en Samenleving. Haar achtergrond als pedagoog kwam van pas bij het op poten zetten van de jeugdzorg, die in 2006 van de rijksoverheid naar de provincie werd gedelegeerd. In haar portefeuille zitten onder meer leefbaarheid, participatie, toegankelijkheid, wonen, sport en gezondheid. Sinds november 2016 is Van Haaften voorzitter van de CDA-afdeling Goirle-Riel. Ze komt spreken tijdens het symposium vanuit haar rol binnen de Raad van Bestuur bij SDW (Stichting Dag- en Woonvoorzieningen).


Steven Pont
Tijdens het symposium belichten sprekers vanuit verschillende kanten de alliantie. Eén van die sprekers is Steven Pont. Alles wat hij doet is opgebouwd rond twee thema’s; de (ontwikkelings-)psychologie en de systeemtheorie. In 1992 studeerde hij af als ontwikkelingspsycholoog aan de UvA en in 2002 als systeemtherapeut bij het NISTO. Later kwamen daar mediation (NIP) en socratische gesprekstechnieken (FIP) bij. Maar de basis bleven steeds deze twee invalshoeken: de (ontwikkelings-)psychologie, die gedrag meer vanuit het individu beschrijft en de systeemtheorie, die juist het belang van de sociale omgeving meer benadrukt.


Afscheid Paul Termaat
Naast het verwelkomen van de ontwikkelingen, ronden we ook de periode af, waarin Paul Termaat als hoofdopleider de opleiding gebouwd heeft. Tijdens deze middag neemt hoofdopleider Paul Termaat afscheid.