De gehechtheidstheorie valt in deze tijden niet meer weg te denken uit het discours van hulpverleners en onderwijspersoneel, ongeacht met welke leeftijdsgroep ze werken, en ongeacht in welke sector. Over sectoren heen, bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg, in de onderwijssector, in de gehandicaptenzorg, in de jeugdzorg, in het preventiewerk, in pediatrische afdelingen, in forensische settings, etc. voelen hulpverleners en onderwijspersoneel dat gehechtheid een belangrijk fenomeen is en stellen ze zich vragen over hoe ze gehechtheid best begrijpen en hoe ze hun hulpverlening en onderwijs op een gehechtheidssensitieve manier kunnen vorm geven.

Herken je deze vragen en worstelingen? Ontdek op deze studiedag de laatste stand van zaken over gehechtheidsonderzoek en toepassingen in de hulpverlenings- en onderwijspraktijk!

Praktisch

  1. Doelgroep: iedereen uit hulpverlening en onderwijs die up to date wil zijn met de huidige stand van zaken rond gehechtheidsonderzoek en toepassingen in de praktijk
  2. Datum: donderdag 20 april 2023 (10u-16u30)
  3. Programma studiedag: plenaire lezing + keuze uit 2 workshops
  4. Locatie: Van Den Heuvelinstituut (VHI) - Dekenstraat 2, 3000 Leuven
  5. Kostprijs: € 125 (incl. lunch)
  6. Inschrijvingsdeadline: 2 april 2023

Meer informatie & inschrijven

Ga naar: De gehechtheid voorbij: Zoeken naar nabijheid in hulpverlening en onderwijs - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (kuleuven.be)

Kijk voor het ABFT (level 1 en 2) aanbod van RINO Zuid op: Overzicht van al onze modules - RINO Zuid