‘Suïcidepreventie is voor veel psychologen materie waar ze liever ver weg van blijven’ stelt Ad Kerkhof. Terwijl hij nou juist denkt dat je het prettig zou moeten vinden om te mógen helpen en uit moet kijken naar de volgende patiënt. ‘Jouw interventie kan het verschil maken!’

Te weinig aandacht voor suïcidepreventie
Ad Kerkhof heeft ruim 40 jaar ervaring met suïcidepreventie o.a. vanuit zijn rol als emeritus hoogleraar Klinische Psychologie, Psychopathologie en Suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, als hoofdopleider gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog en als klinisch psycholoog, gz-psycholoog en psychotherapeut in zijn eigen praktijk. Ad verzorgt bij RINO Zuid de module Suïcidepreventie in de GGZ. ‘Met deze module vullen we een lacune op in de reguliere opleidingen, hierin is te weinig aandacht voor suïcidepreventie.’

Moeilijke tijden voor kwetsbare groepen
Zoals ook zichtbaar was na de economische crisis van 2007 - 2008 verwacht Ad dat als er na de coronacrisis een economische crisis volgt er ook meer suïcides zullen plaatsvinden. ‘Vooral de kwetsbaren onder ons, mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn en mensen met psychiatrische stoornissen krijgen het moeilijk. Ze zien zichzelf steeds verder verwijderd van de samenleving, denken dat ze er niet meer bij horen en dat ze de samenleving een plezier doen door zelfmoord te plegen. Want ze vinden zich overal tot last. Daarom is het nu meer dan ooit zaak om te zorgen dat we hierop voorbereid zijn.’

Nieuwe behandelmogelijkheden
Het is belangrijk om als zorgverlener up to date te blijven. Ad: ‘Er is veel innovatie in de suïcidepreventie en er zijn tal van nieuwe behandelmogelijkheden, zoals: EMDR bij suïcidale intrusies, behandeling van suïcidaliteit bij autisme, CGT van suïcidaal gepieker en het systematisch betrekken van naasten bij de behandeling.

Eigen patiënt centraal
In de module Suïcidepreventie in de GGZ staan casussen rondom eigen patiënten centraal. Patiënten worden besproken en de deelnemers schrijven een behandelplan. In dit behandelplan kan het geleerde uit de module direct toegepast worden. Door de feedback van mededeelnemers en de docent komen deelnemers op zaken die ze anders niet gedurfd hadden, denk bijvoorbeeld aan het bespreekbaar maken van intrusies.

Zoals het er nu naar uitziet wordt de module online gegeven. Dit is volgens Ad helemaal geen belemmering: ‘in de praktijk worden urgente situaties ook vaak niet face to face opgelost, zoals telefoontjes via de crisistelefoon, dit kan nu direct geoefend worden. Wel wordt het tempo iets aangepast en wordt er online gewerkt met rollenspelen. Dat gaat overigens prima.’

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de module naar: https://www.rinozuid.nl/aanbod/suicidepreventie-de-ggz/20210607/

Op de website van de praktijk van Ad Kerkhof is veel aanvullende informatie te vinden over suïcide: https://www.kerkhofpsychotherapie.nl/profiel/nieuws