Saskia Steketee (48 jaar) runt als klinisch psycholoog/psychotherapeut al 12 jaar haar eigen praktijk voor psychologie en psychotherapie in Nuenen. In die hoedanigheid ziet ze vooral cliënten met lichte persoonlijkheidsstoornissen, trauma’s, stemmingsstoornissen en angsten. Simone Toncman (41 jaar jaar) werkt als GZ-psycholoog en psychotherapeut bij BURO T3 in Tilburg waar vaak ook complexere doelgroepen gezien worden.

Social Media Post (instagram formaat) (1080 x 500 px) (1).jpg

Hoe kennen jullie elkaar?
Simone: ‘Saskia en ik zitten beiden in de intervisiegroep schematherapie, daar hebben we elkaar leren kennen. Ik geef al enige tijd les bij RINO Zuid. Toen mijn collega-docent i.v.m. haar pensioengerechtigde leeftijd stopte met het geven van de basiscursus schematherapie, heb ik Saskia gevraagd of ze samen met mij de module schematherapie wilde verzorgen.’

Lesgeven houdt je scherp
Saskia: ‘Ik ben blij dat ik ja heb gezegd! Opleiden van en supervisie geven aan collega’s is echt een toevoeging aan mijn werk. Je ziet mensen groeien tijdens de cursus, zodra ze de therapierichting in de vingers te krijgen. Het lesgeven maakt je alert en wakker, ook richting je eigen werk. Doordat je tijdens de cursus weer alle mogelijke technieken langsgaat met de deelnemers zet je enkele hiervan ook weer meer in bij je eigen therapieën. Een voorbeeld daarvan is de cognitieve cirkel, een cognitieve techniek waarin je samen met de cliënt een situatie beschrijft, een koppeling maakt naar de basisbehoeften en daaruit voortkomend passend gedrag.'

‘Het lesgeven houdt je echt scherp’ vult Simone aan. ‘Als docent wil je bijvoorbeeld toch de nieuwste literatuur kennen. Daar hebben Saskia en ik het ook vaak samen over: na zoveel jaar doe je een aantal dingen op je eigen manier, nu word je gedwongen om opnieuw te kijken hoe je dit volgens de literatuur doet.’

Wat leer je in de module?
Iedereen vormt schema’s over zichzelf, anderen en de wereld, maar bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis zijn deze schema’s extreem, eenzijdig en niet makkelijk vatbaar voor verandering. Schematherapie kan alles mooi in beeld brengen in een duidelijk theoretisch model, niet allemaal losse stukjes. Saskia: ‘Uiteraard is er veel aandacht voor de theorie, dat is nodig om het concept van schematherapie te begrijpen. Maar daarnaast gaan we veel aan de slag met het geleerde toepassen, oefenen, filmpjes bekijken en werken met eigen casuïstiek.’

‘Deelnemers inspireren elkaar door de ingebrachte casuïstiek, zo kom je bijvoorbeeld meer te weten over andere werksettings, zoals werken met verstandelijk beperkten of mensen met een eetstoornis. Maar er is ook ruimte voor creativiteit, zoals samen nadenken over hoe je een bepaalde casus aan zou pakken. Een therapiesessie zet je niet stil, in de cursus kunnen we dat wel doen: wat gebeurt er? Zo kun je er direct op inhaken.’

Met jezelf aan de slag
Simone: ‘Een erg belangrijk onderdeel vind ik dat deelnemers zélf oefenen en voelen wat een techniek teweeg kan brengen, wat die voor meerwaarde kan hebben. Je toetst hiermee direct de theorie; als we dit doen, kunnen we dat bereiken. Dat ervaar ik echt als plus. De cursus gaat ook over jezelf: wat zijn je eigen schema’s, coping en modi. Het verbaast me elke keer weer dat we in zo’n korte cursus elkaar écht beter leren kennen en de diepte in kunnen.’

‘We proberen steeds een fijne sfeer neer te zetten, dit hoort ook echt bij schematherapie vind ik’ zegt Simone. ‘We starten de cursus altijd met onze eigen geschiedenis, stellen onszelf kwetsbaar op en bespreken waar ook wij mee worstelen. Door jezelf als mens in te brengen verlaag je voor cursisten de drempel om met eigen onzekerheden en vragen te komen. Het gaat vooral over hoe je jezelf kunt zijn en wat je van jezelf mee kunt nemen.’

‘Je doet de cursus samen, je leert samen. Wij als docent leren ook van de deelnemers. Voor een basiscursus vind ik deze cursus verrassend compleet. Uiteraard moet je daarna meters maken en kun je je nog verdiepen. Maar je krijgt echt de nodige handvatten om vervolgens in de praktijk mee aan de slag te gaan!’

Meer informatie?
Wil je meer weten over de cursus schematherapie, kijk dan op: Overzicht van al onze modules - RINO Zuid