Het belang van interprofessionele samenwerking
Lenneke beaamt: ‘Samenwerking zorgt voor betere zorg! Huisartsen zijn vaak al langdurig bekend met hun patiënten, kennen hun medische geschiedenis en de context waarin ze leven. Dit brede perspectief is van onschatbare waarde bij het beoordelen of klachten fysiek of mentaal van aard zijn. Samen weet je nu eenmaal meer. Door hun krachten te bundelen, kunnen huisartsen en POH-ggz-professionals de juiste behandeling en ondersteuning bieden die afgestemd is op de behoeften van de patiënt. De POH-ggz werkt huisarts ondersteunend en gaat uit van het versterken van de kracht van de patiënt (zelfredzaamheid).

Angelique benadrukt het belang van continuïteit van zorg: ‘de meerwaarde van de praktijkondersteuner is dat deze zicht heeft op de GGZ zorg en de hulpverleningsgeschiedenis.’ Dit inzicht, gecombineerd met een vertrouwde relatie met een gezin of systeem, maakt het mogelijk om effectieve en gepersonaliseerde zorg te bieden in de naaste omgeving van de patiënt.

Stepped Care: Een flexibele aanpak
Vaak toegepast in deze samenwerking is het idee van "stepped care". Dit betekent dat de zorg wordt afgestemd op de complexiteit en urgentie van de problematiek. Lenneke legt uit dat deze benadering begint met afwachtend beleid: het gesprek, het observeren van de situatie en het effect van de basis interventie. Vervolgens kan het gesprek zich ontwikkelen naar psycho-educatie, waarbij de patiënt begrip krijgt van de situatie en hoe ermee om te gaan. Stapsgewijs kunnen verschillende technieken en interventies worden ingezet en indien nodig een verwijzing naar de basis GGZ of meer gespecialiseerde zorg.

De rol van de POH-GGZ-opleiding
De opleiding tot POH-GGZ draagt bij om de brug tussen huisartsenzorg en GGZ te slaan. Lenneke legt uit: ‘De opleiding werkt aan de hand van zeven competenties; vakbekwaamheid, samenwerken, organisatie, professionaliteit, communicatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, kennisontwikkeling en delen. De POH-ggz wordt opgeleid als generalist, alle leeftijdscategorieën komen aan bod. De opleiding omvat een breed scala aan onderwerpen, zoals verschillende methodieken, menslievende zorg, kennis van de sociale kaart en kennis van het GGZ-landschap.

Hierdoor zijn POH-ggz-professionals in staat om patiënten met psychische en psychosociale problematiek effectief te ondersteunen en te behandelen. Bovendien is er steeds meer vraag naar POH-ggz-professionals vanwege de groeiende aantal mensen met geestelijke gezondheidsklachten, behoefte aan nazorg en vraag naar overbruggingszorg.’

Deelnemers aan de POH-ggz opleiding zijn vaak ervaren collega’s, die in veel verschillende settings gewerkt hebben. Angelique: ‘Daardoor realiseer je je niet altijd dat je nog genoeg te leren hebt! Ik probeer deelnemers te prikkelen om zich hiervan bewust te worden en bereid te zijn om te leren. Ook al heb je veel ervaring, je hebt altijd leerpunten!’

De uitdagingen en de toekomst
Ondanks de voordelen van deze samenwerking zijn er ook uitdagingen. De complexiteit van casussen neemt toe, en de veranderende rol van zorgverzekeraars en financiering legt extra druk op de zorg. Bovendien is een voortdurende investering in scholing en professionalisering vereist om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en behandelmethoden. Lenneke: ‘Het is inmiddels echt een pittige functie! Je moet wel body hebben, vertrouwen in jezelf en op je strepen durven staan.’

In deze dynamische en veeleisende omgeving benadrukken Angelique en Lenneke beiden de cruciale rol van de POH-GGZ-opleiding. Deze opleiding moet niet alleen kennis en vaardigheden aanreiken, maar ook een mindset van continu willen blijven leren en aanpassen bevorderen. Het is een voortdurende uitdaging om ervaren professionals te prikkelen om hun visie en aanpak te verbreden en nieuwkomers te ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en expertise.

Een gedeelde verantwoordelijkheid voor betere zorg
De samenwerking tussen huisartsen en POH-ggz-professionals is een dynamisch samenspel dat de zorg voor patiënten naar een hoger niveau tilt. Het bundelen van medische en psychologische expertise zorgt voor een holistische aanpak die de gezondheid en het welzijn van patiënten centraal stelt in de eerste lijn. Hoewel er uitdagingen zijn, blijft de inzet om te leren en te groeien, evenals het streven naar effectievere zorg, de drijvende kracht achter deze essentiële samenwerking.

De rol van de POH-GGZ wordt steeds belangrijker en meer gewaardeerd in de gezondheidszorg. Wil je meer weten over de POH-ggz opleiding bij RINO Zuid? Kijk dan op: Praktijkondersteuner huisarts ggz - RINO Zuid. Ook bieden we een verdiepingscursus op het gebied van Kind & Jeugd: POH-ggz kinderen en jeugd.