Om de opleiding goed aan te laten sluiten bij de cliënt, het systeem en de hulpverlening anno nu zijn we in gesprek met ouders, cliënten vertegenwoordigers, onderwijs, gemeenten en huisartsen. Met behulp van de methodiek “concept mapping” combineren we perspectieven van verschillende individuele groepsleden tot een gezamenlijk “product” (in het kader van een onderzoek van Tranzo, Tilburg University in samenwerking met RINO Zuid). Deze methode is in het bijzonder geschikt voor het bijeenbrengen van perspectieven van een groep mensen die ieder een verschillende rol spelen binnen het onderwerp van onderzoek.

In de voorbereiding hebben de hoofdopleiders van de PT K&J, OG en GZ K&J gezamenlijk gesprekken gevoerd over deze aanpak en uitgangspunten.

De uitkomsten zullen vertaald worden in actiepunten richting het curriculum van de jeugdopleidingen. Voor meer informatie over onze opleidingen klik hier.