Waarom samen?
RINO Zuid heeft ervaringsdeskundigheid op de inhoudelijke agenda staan en Markieza heeft daarvoor de kennis en kwaliteit in huis. Markieza vindt op haar beurt in RINO Zuid een partner om tot een verdere professionaliseringsslag te komen met betrekking tot de implementatie van het cliëntgericht denken binnen het (na)scholingsaanbod voor professionals.

Waarom belangrijk?
Reguliere hulpverleners werken veelal vanuit een stoornis en nog niet genoeg vanuit de cliënt. Iets dat volgens RINO Zuid en Markieza anders zou moeten. Door het in de bron, namelijk in de opleiding, aan te pakken willen zij hier verandering in brengen. Een docent die samen met een rvaringsdeskundige onderwijs geeft en betrokken is bij de ontwikkeling van de opleiding is volgens beide partijen de oplossing.   

Hoezo vooruitstrevend?
Het is bijzonder dat RINO Zuid en Markieza in praktijk brengen waar ze voor staan. En dat binnen een vakgebied dat al decennia gewend is om op een bepaalde manier te werken. Een omslag die niet zonder slag of stoot zal gaan, maar waar volgens beide partijen de tijd rijp voor is. Daarbij is RINO Zuid de eerste partij die vanuit de opleiding de verbinding met ervaringsdeskundigen zoekt. Heel expliciet bovendien, dus met een gezamenlijke inhoudelijke agenda, een gezamenlijk gebouw en nu ook met een officiële samenwerkingsovereenkomst.