Ambassadeur en netwerker

Ron studeerde klinische psychologie aan de RU en promoveerde bij ontwikkelingspsychologie. Hij werkte jarenlang als universitair (hoofd)docent bij de afdeling Orthopedagogiek Gezin en Gedrag. Zijn werk omvat meer dan 150 internationale publicaties op het gebied van ontwikkeling en welbevinden van kinderen en jongeren, met speciale aandacht voor de rol van ouders, leeftijdgenoten en hulpverlening.

Op dit moment is Ron Scholte naast zijn rol als hoofdopleider directeur van Praktikon. Praktikon is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs. Ook is Ron bijzonder hoogleraar ‘Effectiviteit en Professionalisering van de Jeugdzorg’ aan de Radboud Universiteit en sinds vorig jaar Bijzonder Hoogleraar aan de universiteit van Tilburg.

Ron is ambassadeur en netwerker. Vanuit zijn functie als hoogleraar en in zijn rol als (plaatsvervangend) hoofdopleider neemt hij een centrale rol in binnen landelijke netwerken waar hij zichzelf als ambassadeur van de orthopedagogiek ziet en neerzet.

Een vooruitstrevende opleiding

Een vooruitstrevende en innovatieve post-masteropleiding zoals de OG ZON kan niet zonder een stevige academische inbedding en wetenschappelijke onderbouwing. Daarom is RINO Zuid blij met het praktijk gestuurd onderzoek wat Ron doet en de benoeming tot hoofdopleider. Hij werkt hierbij samen met collega’s van andere universiteiten om de impact van het onderzoek te vergroten. Zijn onderzoek sluit aan bij belangrijke ontwikkelingen in het veld en deze kennis zet hij in bij de ontwikkeling van de OG opleiding.

Ron: “Ik heb RINO Zuid en RCSW leren kennen als een fantastische omgeving om innovatief te werken aan een zeer goede OG opleiding. We liggen met de ontwikkeling daarvan goed op schema. Ik kijk er naar uit om mijn kennis, expertise en visie verder in te zetten.”