Naast het hoofdopleiderschap zal Bas van Alphen zich in zijn onderzoek vooral richten op de vertaling van wetenschappelijke kennis naar praktisch handelen. De inbedding van de leerstoel in het departement Medische en Klinische Psychologie ligt daarbij voor de hand. Dit vakgebied is de belangrijkste voedingsbodem voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

RINO Zuid heeft de ambitie om de opleiding tot gezondheidzorgpsycholoog te moderniseren, waardoor de opgeleide psychologen vanuit een wetenschappelijk perspectief een belangrijke bijdrage blijven leveren aan goede psychologische hulp voor een brede doelgroep. Als hoofdopleider zal Bas van Alphen hiervoor de inhoudelijke verantwoordelijkheid krijgen.

Bas van Alphen is al bijzonder hoogleraar klinische ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel en is hiernaast gezondheidszorgpsycholoog/manager behandelzaken van het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen bij Mondriaan in Heerlen.

Meer informatie:

Marrik van Rozendaal, directeur RINO Zuid
E-mail: marrikvanrozendaal@rinozuid.nl
Telefoon: 06 29731252

Prof. dr. Bas van Alphen
E-mail: b.van.alphen@mondriaan.eu
Telefoon: 06 39481401