Social Media Post (instagram formaat).jpg

Komt er een Fries of een Brabander bij de POH-ggz?
Dan is het medisch advies wat de POH-ggz geeft misschien wel anders. Óók als de klacht hetzelfde is. Want het is geen ‘one size fits all’. Addy: ‘Ik ben blij met de aandacht voor diversiteit. Zo weten we beter hoe we met verschillende mensen om moeten gaan. We geven dus ook andere medische adviezen bij dezelfde aandoening. Dat is nodig omdat de gezondheid(sbeleving) en omgeving van de patiënt heel veel uitmaken. Er zit verschil in mannen en vouwen, in een Fries en een Brabander, maar ook het cultureel perspectief speelt mee. Komt er iemand langs met burn-out klachten? Dan maakt het uit of het een boer is die op het land werkt of iemand die de hele dag achter een computer op kantoor zit. Het is onze taak om voor iedereen goede zorg op maat te leveren.’

De Ramadan in je behandelplan
‘Waar hoor ik thuis?’ Addy merkt dat de tweede en derde generatie mensen met een migratieachtergrond vaker worstelen met die vraag. Ze hebben het gevoel dat ze er een beetje tussen vallen. Addy: ‘Ze vertellen dan dat het thuis anders gaat dan ‘buiten’. Ze hebben het gevoel dat ze tussen twee culturen in zitten of krijgen de indruk dat ze een keuze tussen die twee moeten maken. De generatieverschillen komen duidelijker naar voren. Gelukkig hebben we het hier maar over een kleine groep, de meeste mensen vinden prima hun weg. En we zien natuurlijk ook problematiek die niet cultuurafhankelijk is. Bijvoorbeeld de toenemende druk in de maatschappij. Social media speelt daarin ook een rol. Die problemen zijn voornamelijk hetzelfde als die van iemand zonder migratieachtergrond. Het is de omgeving, beleving en het sociale netwerk wat anders is. Misschien is familie juist helpend of verzwaren zij je problemen. Heb je er bijvoorbeeld wel eens aan gedacht om dingen als een sterke familieband of bijvoorbeeld de Ramadan te gebruiken in je behandelplan?’

‘Ik wil graag een POH-ggz interculturele zorg’
Addy vindt het interessant dat ook patiënten steeds mondiger worden. ‘Met name de tweede generatie niet Westerse patiënten vraagt vaker om specifieke zorg. Bijvoorbeeld om interculturele of transculturele psychologische zorg. Er zijn ook steeds meer hulpverleners die zich daarin interesseren of specialiseren en zich ook zo profileren. Eigenlijk is het vergelijkbaar met een POH-ggz jeugd of POH-ggz ouderen. Je richt je op een specifieke doelgroep.

Inzicht in vooroordelen en blinde vlekken tijdens de POH-ggz opleiding
Addy geeft samen met een POH-ggz de les over intercultureel werken. De kern van die les? Dat je je bewust bent van je eigen vooroordelen en blinde vlekken. En dat je houvast hebt om daar aandacht aan te besteden. ‘Durf in gesprek te gaan met iemand met een andere culturele achtergrond. En stap daar met een open en nieuwsgierige houding in.’ Tijdens de les oefen je ook met het ‘cultureel interview’. Dat is een tool die gemaakt is om het cultureel perspectief ten aanzien van klachten goed in kaart te kunnen brengen. ‘Het is een semigestructureerd interview waarbij je kijkt wat er bijdraagt aan iemands klachten. Hoe kijkt iemand zelf naar zijn of haar klachten? Hoe ziet de familie of gemeenschap van die persoon de klachten? En op welke manier kun je daarop aansluiten? Eigenlijk ga je samen op zoek naar je blinde vlekken.’

Ook binnen een witte populatie is intercultureel werken nodig
‘Daarom vind ik het zo goed dat RINO Zuid deze les in haar curriculum heeft opgenomen. Ze willen een allround POH-ggz opleiden waarbij iedereen terecht kan. En dat terwijl je deze beweging nog voornamelijk in de Randstad ziet. Ik hoop heel erg dat deze beweging niet blijft hangen in de Randstad omdat het straatbeeld daar veel gekleurder is dan het straatbeeld in bijvoorbeeld een dorp in Brabant. Niet iedereen ziet van kinds af aan al allerlei verschillende culturen en kleuren. Ik vraag me altijd af: Kijk je als POH-ggz naar een spiegel en zie je alleen jezelf? Of kijk je door een raam en zie je het complete plaatje van onze maatschappij? Ik wens ons zorgsysteem dat tweede toe. Een maatschappij waar er ruimte is voor iedereen.’

Meer weten?
Wil je meer weten over of heb je interesse in een POH-ggz opleiding? Stuur dan een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl of kijk hier: Praktijkondersteuner huisarts ggz - RINO Zuid