Toekomstbeeld

Dit is een blog, dus ik schrijf op persoonlijke titel. Maar zo ziet mijn toekomstbeeld eruit: In de fase van RINO Zuid 1.5, die duurt totdat er een vaccin is, laat ik zeggen tot medio 2021, gaan de opleidingen van RINO Zuid gewoon door. We blijven binnen de nu geplande tijd opleidingen organiseren, zodat er geen studievertraging ontstaat en blijven bijdragen aan de opleiding van goede psychologen, pedagogen en andere hulpverleners. Er is geen les meer op locatie. Ons theoretisch onderwijs en de daarbij horende contacturen zijn voor 95% online. We maken dat online onderwijs steeds beter en gebruiken een veelheid aan didactische werkvormen die het leerrendement verhogen.

Ik schat in dat ons onderwijs hierdoor misschien nog wel beter wordt dan met de ‘ouderwetse’ lessen op locatie. En online onderwijs is niet het zelfde als online lesgeven. Uit praktische overwegingen denk ik dat fysieke bijeenkomsten er zeer mondjesmaat zullen zijn. 20 deelnemers op 1,5 meter uit elkaar is echt niet haalbaar. Daar hebt je een ruimte van 150 tot 200 m2 voor nodig. Zeg maar een gymzaal. Niet te doen om daaraan les te geven. En waarom zou je? Gaat net zo goed via Zoom. Misschien wel beter.

We zullen het komende jaar merken en ondervinden dat een variatie aan lesmanieren een hoger leerrendement oplevert, effectiever is. Fysiek onderwijs op locatie is slechts een van de vormen. En misschien wel de minst aantrekkelijke.

Docenten worden trainers en coaches

En dan is dat vaccin er. In de zomer van 2021 misschien. Een jaar lang hebben we online onderwijs gehad. Dan willen we niet meer terug denk ik. Dat moet we ook niet meer willen vind ik. In 2021 wordt RINO Zuid 2.0 een feit. Alles wat in een grote groep kan gebeurt online. Fysiek komen we alleen nog bij elkaar als het niet anders kan. Voor vaardigheidstraining en verdieping. In kleine groepen van maximaal 10 of 12 mensen. Daarin wordt geen theorie behandeld, maar er wordt geoefend, getraind. Misschien zijn we bij een module van 30 uur nog 12 uur op locatie. Maar… er zullen ook modules zijn die 80% online zijn. Fysieke ontmoetingen zijn intensief. Daar kun je niet meer wegdromen. Daar ben je permanent op de top van je alertheid. Sta je in een permanente leerstand. Tijdens die ontmoetingen kun je dus niet meer winkelen bij Zalando, een reisje uitzoeken of voor de mannen aan seks denken (want dat doen die tijdens lessen blijkbaar). Of gewoon wegdromen. Docenten geven geen les meer, maar zijn trainers en coaches. RINO Zuid zal steeds meer didactisch sterk onderlegde docenten bij haar onderwijs betrekken en voor de inhoud heel sterk blijven leunen op professionals uit het werkveld. We leggen de regie en verantwoordelijkheid bij de deelnemer neer, en coachen, sturen en ondersteunen de individuele deelnemer bij het doorlopen van het gehele proces. Er komt dus meer individuele aandacht en minder groepsaandacht.

Op naar modern onderwijs

Het toekomstbeeld dat ik hier schets is iets waar ik al langer van overtuigd ben dat onderwijs deze kant op moet. Ik heb al eerder gezegd dat ons onderwijs qua inhoud optimaal actueel is en sterk gevoed wordt door de wetenschap en praktijk. Maar ons onderwijs is onderwijskundig en didactisch verouderd. De coronacrisis geeft aanleiding, tijd en ruimte om nu de doorstart te maken naar modern onderwijs, met de fantastische inhoud die we behouden. Voor de mensen die denken dat het allemaal weer wordt zoals het was, elke week een lesdag in Eindhoven of Maastricht: Ik denk het niet.

En als u denkt, dat is wel helemaal nieuw, dat gaat wel ver. We hebben dit in 2018 al opgeschreven in ons strategisch plan. Dus het komt echt niet uit de lucht vallen…

Marrik van Rozendaal