Eind april kwam het conceptrapport uit van de visitatiecommissie voor de opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland van RINO Zuid en RadboudCSW. Wij zijn blij en trots dat de commissie een positief advies aan de minister wil uitbrengen om RINO Zuid en de Radboud Universiteit te erkennen. Het advies van commissie geeft de opdracht om een paar zaken aan te passen. Die hebben vooral betrekking op een aantal technische zaken rondom de examencommissie en beroepsmogelijkheden van deelnemers. Hiernaast vroeg de commissie meer aandacht in de opleiding voor de doelgroep ouderen.

Dit is weer een belangrijke stap in de steeds belangrijkere rol van de Orthopedagoog Generalist. We zien het aantal deelnemers aan de opleiding langzaam maar zeker toenemen en verwachten dat deze groei gestaag door zal zetten de komende jaren.

Ga voor meer informatie over de opleiding tot Orthopedagoog Generalist naar www.ogzon.nl