Van België naar Nederland
Dr. Jeroen Dewinter studeerde in 2000 af als orthopedagoog aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). In 2005 werd hij erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie na de postacademische opleiding aan de KUL. Tot 2009 werkte hij achtereenvolgens in de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen en vanaf 2003 in de kinder- en jeugdpsychiatrie (UKJA Antwerpen). In 2009 startte hij aan de specialisatieopleiding tot Klinisch Psycholoog bij GGzE en RINO Zuid. “Dat is eigenlijk de reden dat ik naar Nederland ben gekomen. Om de opleiding tot Klinisch psycholoog te kunnen volgen. Daarin zit de combinatie tussen onderzoek en de klinische praktijk.” vertelt Jeroen.

Jongvolwassenen staan centraal
Na zijn opleiding tot klinisch psycholoog is hij bij het GGzE gebleven en zette hij met een aantal collega’s een poliklinisch team voor jongvolwassenen op. “Deze leeftijdsgroep zit in de overgang tussen de jeugd- en volwassenenpsychiatrie. Binnen GGzE werd al een tijdje nagedacht over hoe we op een goed manier zorg kunnen bieden aan de jongeren en hun omgeving en was er behoefte aan een team dat deze doelgroep opving. Inmiddels zijn we met veertien collega’s.”

Jeroen is verbonden aan het poliklinisch team voor jongvolwassenen en de dagbehandeling autisme bij GGzE, en aan de academische werkplaats Geestdrift bij Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan Tilburg University. “In mijn dagelijkse klinische werk zoeken we met jongvolwassenen met psychische klachten hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. De wisselwerking tussen klinisch werk en onderzoek is voor mij een echte meerwaarde: vragen die rijzen in het werken met jongeren en hun omgeving kan ik naast onderzoek leggen of leiden tot vragen voor toekomstig onderzoek, en met bevindingen uit onderzoek kan ik weer terug naar de dagelijkse klinische praktijk Ik mocht de voorbije jaren regelmatig lesgeven aan toekomstige hulpverleners en leerkrachten, waarin ik ervaringen en kennis uit onderzoek en praktijk weer mocht doorgeven”.

Onderzoek naar jongeren met autisme
Jeroen promoveerde in 2016 op onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van adolescente jongens met autisme, onder supervisie van Prof. Dr. Chijs Van Nieuwenhuizen en Prof. Dr. Robert Vermeiren, bij Tranzo, Tilburg University. “In mijn wetenschappelijke onderzoek zijn welbevinden bij jongeren en volwassenen met autisme, seksueel welzijn, en kwalitatief en participatief onderzoek belangrijke thema’s".

Verbonden aan RINO Zuid
“Ik ben ook werkbegeleider binnen GGzE voor deelnemers die op dit moment de opleiding tot psychotherapeut of klinisch psycholoog volgen bij onder andere RINO Zuid.” Hierdoor hield Jeroen ook na zijn opleiding de verbinding met onze organisatie. Vanaf nu doet hij dat in zijn nieuwe rol als waarnemend hoofdopleider.

De combinatie maakt het interessant
“Ik vind de combinatie tussen onderwijs, praktijk en onderzoek boeiend. Die driehoek combineren in mijn werk in de klinische praktijk en daarin binnen de opleidingen van RINO Zuid een bijdrage te kunnen leveren, dat lijkt me super. Juist aan een groep die op een heel specialistisch niveau opgeleid wordt.” Jeroen gaat eerst rustig inwerken en kijken waarin hij zich later kan verdiepen. In eerste instantie wordt zijn focus het opvolgen van opleidingstrajecten en visitaties.