Conclusies
Het artikel ‘De GGZ na de transformatie: Suggesties voor Postacademische Opleidingen’, dat geschreven is naar aanleiding van het pilotonderzoek, is gepubliceerd in het tijdschrift OOP (Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk). Daarin wordt onder meer geconcludeerd dat respondenten bepaalde facetten binnen de therapeutische relatie als meest belangrijk beoordelen, zoals: de cliënt zelf keuzes laten maken, invoelend vermogen hebben, verder kijken dan de hulpvraag en uitgaan van mogelijkheden. Daarnaast wordt out-of-the-box-denken en vroegsignalering door hen essentieel gevonden.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Rachel Sistermans, senior manager opleidingen bij RINO Zuid. U kunt haar bereiken via: rachelsistermans@rinozuid.nl