ESSENTIE VAN GOEDE PSYCHOLOOG OF HULPVERLENER

Vanaf nu zult u bij PIA hopelijk denken aan geen van bovenstaande. RINO Zuid is het afgelopen jaar bezig geweest met het ontwikkelen van modules die gericht zijn op het versterken van de professionele identiteit en attitudevan psychologen. Ja, daar is hij dan: PIA! De modules richten zich niet op kennis en vaardigheden, maar gaan in op de essentie van wat een goede psycholoog of hulpverlener zou moeten zijn. Omgevingsgericht, met ondernemingszin, handelend vanuit wetenschappelijk denken (wat meer is dan het toepassen van wetenschappelijk onderbouwde methodieken), flexibel maar met een eigen koers en in staat tot écht contact en aandacht voor cliënten. Zo… Ga daar maar eens aanstaan!

TERUGVALLEN OP UW FUNDAMENT

Voor psychologen en anderen hulpverleners wordt PIA essentieel geacht voor het goed kunnen uitvoeren van het vak. De tijd van het aanleren van technieken is voorbij. Het gaat vooral om het kunnen verhouden tot andere omgevingen, waar telkens iets anders van psychologen gevraagd wordt. Zij moeten dan kunnen terugvallen op een fundament: oprechte interesse in cliënten en een wetenschappelijke onderbouwing van wat ze doen.

ER IS NOG EEN WERELD TE WINNEN

Onlangs sprak ik een docent die hier lesgeeft. Bijna huilend vertelde hij mij dat de meeste deelnemers zijn module wetenschappelijke grondslagen niet zo konden waarderen. Hij kreeg als persoon een goede beoordeling, maar de inhoud vond weinig weerklank in zijn lessen. Dit geeft aan dat er nog een wereld te winnen is op dit gebied. Komende jaren zal de wetenschappelijke attitude binnen onze opleidingen (en in het vak) steeds belangrijker worden. Zij die dat niet leuk vinden of niet aankunnen, kunnen mijns inziens beter een ander vak gaan kiezen. Hopelijk zal PIA een beetje helpen.