Uniek initiatief
‘PersonaCura is een landelijk werkend centrum in Nederland waar alle expertise op het gebied van diagnose en behandeling van deze sterk groeiende groep patiënten bij elkaar is gebracht. Daarbij is ook aandacht voor hun familie en andere naasten.’
Zo vertelt Ariëtte van Reekum, lid van de Raad van Bestuur van GGz Breburg en voorzitter Raad van Toezicht van het landelijk Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.
‘Een uniek initiatief dat in een duidelijke behoefte voorziet.’

Plotselinge veranderingen
‘De doelgroep van PersonaCura bestaat uit 60+ers die steeds vaker het gevoel hebben vast te lopen. In relaties en in het omgaan met de uitdagingen die hun leeftijd met zich meebrengt’, vertelt Arjan Videler, psycholoog en manager Behandeling van PersonaCura. ‘Door hun persoonlijkheid, blijken zij minder goed in staat te zijn met plotselinge veranderingen om te gaan. Klachten zoals somberheid, boosheid, spanningen in relaties en verhevigde lichamelijke klachten kunnen dan het gevolg zijn. Voor deze groep bestond binnen de reguliere GGZ vaak weinig perspectief tot verbetering. Met PersonaCura komt daar verandering in.’

De meerwaarde voor de patiënt is dat hij/zij handvatten en ‘tools’ aangereikt krijgt om beter om te kunnen gaan met zijn/haar unieke persoonlijkheid of situaties in het leven. Na afloop van de behandeling kan men (bijvoorbeeld) beter functioneren in de sociale omgeving of kan men beter omgaan met lichamelijke of psychische klachten.

Landelijk werkend centrum
De hooggespecialiseerde zorg in dit derdelijns centrum, is in handen van gespecialiseerde GGZ-professionals. Zij bieden op maat gesneden diagnostiek en behandeling aan 60+ers die kampen met een psychiatrische hulpvraag in combinatie met persoonlijkheids- en gedragsproblemen. Huisartsen kunnen patiënten aanmelden via de website

www.persona-cura.nl of via 088-0162636.