Overgangsregeling en aanvraag lidmaatschap NVRG

De vooropleidingseis voor de opleiding tot systeemtherapeut is sinds 2014 een hbo- of universitaire bachelor en master, zoals omschreven in het Opleidingsreglement van de NVRG. Er kwam toen een overgangsregeling voor mensen die nog lid konden worden met een door de NVRG erkende hbo- en voortgezette opleiding (VO), en kennis van psychopathologie en ontwikkelingspsychologie. Voorwaarde was dat iemand uiterlijk 30 september 2015 is gestart met de VO en uiterlijk 1 oktober 2022 is gestart met de systeemtherapie-opleiding. De exacte voorwaarden voor de overgangsregeling lees je in bijgaand document.

Alleen mensen die uiterlijk 1 oktober 2022 zijn gestart met de opleiding tot systeemtherapeut kunnen dus nog gebruik maken van de overgangsregeling.

Ben je nog geen lid van de NVRG (LIO of LID Systeemtherapeut) en wil je nog gebruik maken van de overgangsregeling? Dan moet je uiterlijk 1 januari 2024 óf het lidmaatschap (LIO ST of LID ST) te hebben aangevraagd, óf je vooropleiding hebben laten toetsen door de NVRG.

Wat houdt dit concreet in?

  1. Lidmaatschap aanvragen

Ben je al LIO ST van de NVRG? Dan hoef je niets te doen.

Ben je nog geen lid en ben je nog bezig met het opleidingstraject? Je kunt het lidmaatschap LIO ST hier online aanvragen.

Ben je nog geen lid en heb je de opleiding al helemaal afgerond, inclusief leertherapie, drie supervisiereeksen en vier jaar werkervaring waarbij je systeemtherapieën verricht? Vraag dan uiterlijk 1 januari 2024 het lidmaatschap Lid Systeemtherapeut (LID ST) hier online aan.

  1. Vooropleiding laten toetsen

Voldoe je aan de voorwaarden voor de overgangsregeling maar wil je op een later tijdstip lid worden van de NVRG? Dat kan ook. Laat dan uiterlijk 1 januari 2024 je vooropleiding toetsen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Zorg dat je uiterlijk 1 januari 2024 aan alle vooropleidingeisen voor de overgangsregeling voldoet: een afgeronde hbo-opleiding, een afgeronde door de NVRG erkende post-hbo opleiding en kennis van psychopathologie en ontwikkelingspsychologie. Dit toon je aan óf door middel van je VO-diploma (zie de bijgaande PDF), óf door middel van certificaten van door de NVRG erkende cursussen, zie de vooropleidingseisen LID ST op de website. Daarnaast ben je werkzaam in de sector zorg en welzijn.

Stuur uiterlijk 1 december 2023 een mail aan nvrg@nvrg.nl met daarbij:
- hbo-diploma;
- VO-diploma van door de NVRG erkende VO;
- indien van toepassing (zie de bijgaande PDF): certificaten psychopathologie en ontwikkelingspsychologie van een door de NVRG erkende cursus;
- werkgeversverklaring of verklaring eigen praktijk LIO ST. Het format van deze verklaringen vind je hier.

Het Opleidingsreglement van de NVRG vind je hier
Lees ook de route tot NVRG geregistreerd systeemtherapeut

Heb je vragen? Mail dan naar nvrg@nvrg.nl of neem telefonisch contact met ons op tijdens de onderstaande tijden.