Omdat de opleidingen tot Orthopedagoog-generalist allemaal apart zijn erkend en er (nog) geen formele governance is die toeziet op de uitvoering van het opleidingsbesluit, kan dit gezien worden als een eerste stap in die richting. We vinden het van belang dat we als opleidingen aangeven waar de opleiding tot Orthopedagoog-generalist voor staat en waartoe we opleiden. Het verhelderen van de voorwaarden voor toelating en uitvoering van de opleiding biedt praktijkinstellingen en kandidaten inzicht in voorwaarden en kaders. Gezamenlijk toezicht op toelating tot en uitvoering van de opleidingen kan een vervolgstap zijn.

Het gezamenlijke Opleidingsbesluit Orthopedagoog-generalist is door de besturen van de vijf erkende opleidingsinstituten onderschreven en treedt in werking vanaf 1 juni 2023.

Bekijk hier het opleidingsbesluit.