Op grond van het competentieprofiel voor de psychotherapeut en de aangekondigde wijziging van het Besluit Psychotherapeut (waarin wettelijk geregeld is wat de opleiding behelst en waarin de referentiekaders worden geschrapt), starten we in januari 2019 met een nieuw programma.

De basis wordt aangescherpt

Toekomstig psychotherapeuten moeten enerzijds hoogwaardige, state of the art zorg bieden aan hun cliënten en daarnaast steeds een afweging maken tussen individuele en maatschappelijke kosten en baten van de zorg die zij leveren. Daarbij geldt dat psychotherapeuten hun kennis voortdurend moeten blijven actualiseren, ook na de opleiding. Daarom is het belangrijk de competenties te ontwikkelen die levenslang leren bevorderen en waarborgen.

In de opleiding richt RINO Zuid zich op zeven competentiegebieden die ook staan beschreven in het landelijk voorgeschreven competentieprofiel PT op basis van het CANMEDS model. De competentiegebieden: Psychotherapeutisch handelen, Communicatie, Samenwerking, Kennis & wetenschap, Maatschappelijk handelen, Organisatie en Professionaliteit.

Belangrijkste wijzigingen

Vanaf nu zijn er twee startmomenten per jaar (januari en september), zodat er jaargroepen worden gevormd. De deelnemers binnen een jaargroep volgen regelmatig gezamenlijk modules binnen de opleiding. Psychologen in opleiding tot psychotherapeut doorlopen een vast basisprogramma met een (sterk) aanbevolen volgorde van modules. In het vervolggedeelte van de opleiding zitten vier verplichte modules. De referentiekaders zijn niet meer leidend. In plaats van de referentiekaders is er gekozen voor de volgende aandachtsgebieden: Professionaliteit en attitude (PIA), Psychodiagnostiek (PD) , Behandeling: universele factoren (UF); Behandeling: intra persoonlijk en  Behandeling: interpersoonlijk.

Meer weten over de opleiding tot Psychotherapeut? U leest het hier.