Opleiding tot POH-GGZ

De opleiding bij RINO Zuid heeft een sterk praktijkgericht karakter. Gedurende de opleiding loopt u stage of werkt u minimaal 8 uur in de week in een huisartsenpraktijk. Om de twee weken krijgt u les van inspirerende vakdocenten. Kennisoverdracht en (online-)opdrachten vinden vooral plaats in onze digitale leeromgeving. Er is veel aandacht voor kortdurende begeleidingsmethodieken en een sterke focus op uw professionele en persoonlijke ontwikkeling, het trainen van vaardigheden en reflectie.

De opleiding vindt plaats in nauwe samenwerking met de huisartsenpraktijk waar u werkzaam bent en is goed te combineren met uw huidige baan of studie. De opleiding levert maatwerk: het landelijke competentieprofiel POH-GGZ, bij de start van de opleiding door u ingevuld gebaseerd op uw huidige opleiding en ervaring, geldt als uitgangspunt voor uw leerdoelen. De coaching door een senior POH GGZ en de begeleidende huisarts zijn een wezenlijk onderdeel van de opleiding.

Praktische informatie

  • Niveau: post-HBO
  • Start: maart 2019
  • Omvang: 120 uur les en 8 uur per week in de praktijk
  • Duur: 9 maanden: 18 lesdagen en 2 dagen online
  • Kosten: € 4150,-
  • Studiebelasting: ± 6 uur per 2 weken
  • Certificaat erkend door zorgverzekeraars en de LV POH-GGZ

Meer informatie of inschrijven? Klik hier