Het eerst nummer van 2022 van het Tijdschrift voor gezondheidszorg en ethiek gaat over ethische en filosofische reflecties over ons lichaam: het lichaam dat we hebben en eveneens zijn. https://www.tijdschrifttge.nl/

In de zorg voor mensen met psychische en psychiatrische problemen speelt het lichaam meestal een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld bij hechting, trauma en depressie. Een psychiater zoals Paul Verhaeghe (schrijver van het essay ‘Intieme vreemden’ in de maand van de filosofie april 2022) heeft eerder sociaaleconomische, psychologische en politieke analyses gemaakt van hoe wij ons tegenwoordig verhouden tot ons lichaam en onze geest. Hij is de schrijver van het essay van de maand van de filosofie ( april 2022) ‘Intieme vreemden’: https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nooit-meer-slapen/148a2a8c-8221-4af8-9247-a1d9dd1632d6/2022-04-02-nooit-meer-slapen-paul-verhaeghe

Jenny Slatman, Professor of Medical & Heatlh Humanities aan de Tilburg University heeft in oktober ’21 een interessant lezing gegeven over de lijfelijkheid van de geest. Fenomenologie van verlies, rouw en herstel https://www.jennyslatman.nl/?page_id=111.

Allemaal ‘denkvoer’ voor het netwerk van deelnemers en docenten van RINO Zuid, die als professional en burger van alles met lichaam en geest van doen hebben. Juist omdat ons lichaam geen vanzelfsprekend gegeven is.