Antisociale persoonlijkheidsstoornissen zijn vaak een exclusiecriterium voor behandeling. Goed opgeleide psychologen en therapeuten vermijden het werken met deze doelgroep. Echter, bij deze groep cliënten valt veel winst te behalen. Zowel voor de cliënten persoonlijk als voor de maatschappij.

In deze masterclass geven de auteurs van het Praktijkboek Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek handvatten voor de behandeling van mensen met antisociaal gedrag voortkomend uit persoonlijkheidsproblematiek. De handvatten zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en best practices. In de masterclass zullen veel praktijkvoorbeelden aan bod komen. De nadruk ligt op het vormgeven van de therapeutische relatie met mensen met antisociaal gedrag. Tijdens de masterclass zal een ervaringsdeskundige ook zijn visie geven op wat wel en niet werkt in de therapeutische relatie.

Wat kun je verwachten
Het betreft een masterclass waarin veel ruimte is voor de praktijk, van de deelnemers wordt tijdens de masterclass inbreng verwacht in de vorm van praktijkvoorbeelden en vragen. Na afloop van deze masterclass:

  • Ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de therapeutische relatie bij antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek.
  • Heb je handvatten gekregen om met specifieke situaties en hulpvragen om te gaan.
  • Is er met je meegedacht over eigen ingebrachte casuïstiek.

RINO Premium
RINO Premium is een bundeling van extra wetenschappelijke activiteiten en projecten, speciaal voor ons netwerk. RINO Zuid wil bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en praktijk en het versterken van de wetenschappelijke attitude van professionals. Dat doen we met RINO Premium. De activiteiten binnen RINO Premium zijn exclusief voor ons netwerk. Wil je bij dit (gratis) netwerk horen? Dat kan. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier voor het webinar. Meer informatie over RINO Premium vind je hier: https://rinozuid.nl/over-rino-zuid/rino-premium/.

Praktisch informatie

  • Via onderstaande knop kun je je aanmelden voor de masterclass. Je ontvangt vervolgens een week vantevoren een e-mail met een link naar de Zoomsessie en aanvullende informatie.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan de masterclass
  • Accreditatie is aangevraagd bij FGZPT en NVP