Het onderzoek moet ook duidelijk maken hoe depressieve klachten eerder kunnen worden herkend, zodat sneller kan worden ingegrepen en erger wordt voorkomen. Schippers trekt in totaal tien miljoen euro uit voor onderzoek naar preventie, vroegsignalering en zorg op maat in de ggz. Een aanzienlijk deel van dat bedrag moet besteed worden aan onderzoek naar depressiviteit onder de risicogroepen jonge vrouwen en tieners.

BELANGRIJKSTE OORZAAK ZIEKTEVERZUIM

Een op de tien mannen en een op de vijf vrouwen in Nederland worden ergens in hun leven getroffen door een depressie. Depressiviteit is ook de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim en kost op jaarbasis 1,5 miljard euro. Dat geld gaat op aan zorg en verlies van arbeidsproductiviteit.

Minister Schippers benadrukt dat het haar gaat om veel meer dan alleen het omlaag brengen van de kosten. "Niemand hoeft zich te schamen voor een depressie, we schamen ons toch ook niet voor een hernia? Laten we ons er samen sterk voor maken dat we ook op de werkvloer of op school een depressie bespreekbaar maken en ons niet laten leiden door vooroordelen. Hoe sneller we erbij zijn, hoe beter het is te behandelen en hoe sneller mensen weer kunnen meedoen."

PUBLIEKSCAMPAGNE

Om depressiviteit bespreekbaar te maken wil Schippers ook een publiekscampagne. Die moet de signalen van depressies beter onder de aandacht brengen en zorgen voor meer begrip voor de ziekte. Ook moet de campagne naasten van mensen met een depressie vertellen hoe ze moeten reageren en wat ze kunnen doen om te helpen.

De minister opent vanavond het allereerste Depressiegala. "Het is een belangrijk initiatief om taboes over depressiviteit te doorbreken, deze ziekte bespreekbaar te maken en geld op te halen voor meer onderzoek. De overheid zal daaraan extra bijdragen de komende jaren."