“Not knowing deprives us of our sense of who we are, and yet to know is to see that which we cannot bear te see” (T.H. Ogden).

Als je eigen waarheid niet te plaatsen is binnen een van de twee sekses hoe moet je jezelf dan verhouden tot jezelf en de ander? Hoe zit het dan als je je zelf niet beleeft als man of vrouw, of als je geslachtelijke identiteit niet beleeft als passend bij je binnenwereld? Welke taal ga je dan samen vinden om jezelf en elkaar te leren kennen? Verhoud je je dan anders tot het tekort?

Tijdens het symposium komen de volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Genderdiversiteit en gendercongruentie: Een reflectie over theorieën en hun hulpverleningsimplicaties
  • Driehoeksverhoudingen: we kunnen niet zonder!
  • "Jij weet natuurlijk ook niet wie ik ben"

Bekijk de folder voor meer informatie en het programma.