De academie staat voor de integratie van denken, voelen en doen. Via ervaringsgericht leren organiseren we ons onderwijsaanbod en geven wij invulling aan het experientieel werken. Durven doen is belangrijker dan perfect zijn. Daarnaast biedt de Academie supervisie en leertherapie.

Schematherapie gaat ervan uit dat ieder mens in zijn jeugd schema’s vormt over de werkelijkheid. Een schema is een kennisstructuur, ontstaan in de (vroege) jeugd, die zich uit in bepaalde gedragingen, gevoelens en gedachten. Iedereen vormt schema’s over zichzelf, anderen en de wereld, maar bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zijn deze schema’s extreem, eenzijdig en niet makkelijk vatbaar voor verandering. Het beïnvloeden van deze schema’s is het doel van de behandeling.

Interesse in het volgen van een module Schematherapie? We starten volgend jaar naast de basiscursussen met de module ‘Fasegerichte schematherapie’. Bekijk hier ons moduleaanbod.