Bij mediatherapie wordt gebruik gemaakt van personen in de directe omgeving van een patiënt om behandeling te bieden. Het concept mediatietherapie zal uitgebreid aan bod komen in deze module, met specifieke aandacht voor probleemgedrag bij onder andere persoonlijkheidsstoornissen en dementie.In het verlengde van mediatietherapie gaan wij het hebben over de samenwerking tussen verpleegkundigen/ verzorgenden en behandelaars zoals psychologen, verpleegkundig specialisten en psychiaters. Welke huidige ontwikkelingen of visies staan ons ter beschikking om op dezelfde manier naar een patiënt te kijken? Hoe werken we effectief en multidisciplinair samen? Hoe maken we optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten en welke rol heeft de patiënt in dit alles?

De andere modules binnen het thema Ouderen zijn: